• Litwa
  • 10 lipca, 2024 16:32

Egzaminy 2024: lepsze wyniki z matematyki, gorsze z języka litewskiego

Tegoroczny wynik matury z matematyki jest lepszy, z języka litewskiego nieco gorszy niż w roku ubiegłym - podała Agencja Oświaty Narodowej.

BNS
Egzaminy 2024: lepsze wyniki z matematyki, gorsze z języka litewskiego

Fot. Paulius Peleckis/BNS

W tym roku do państwowego egzaminu maturalnego z matematyki przystąpiło 15 540 absolwentów. Egzamin zdało 89,5% kandydatów, gdy w ubiegłym roku egzamin z matematyki zdało 84,6%.

Z 17 tys. 357 absolwentów, którzy przystąpili do państwowego egzaminu maturalnego z języka i literatury litewskiej, zdało go 91,1%. W zeszłym roku odsetek ten wyniósł 92,8%.

Zmiany w egzaminie z matematyki

Uwzględniając uwagi społeczności, Ministerstwo Oświaty dzieli egzamin maturalny z matematyki na dwie części, a nie jak wcześniej planowano na trzy, przy czym pierwsza część egzaminu z języka litewskiego i literatury zostanie przeprowadzona w okresie ferii zimowych , zamiast latem.

Po długich dyskusjach zdecydowano, że egzamin z matematyki, podobnie jak inne egzaminy, będzie podzielony na dwie części. Pierwszą część będzie stanowić 40%, a drugą 60% – zapowiedział wiceminister oświaty Ignas Gaižiunas.

Pierwsza część egzaminu maturalnego z matematyki, podobnie jak pozostałych przedmiotów, odbędzie się w klasie jedenastej w czerwcu. Wyjątek będzie dotyczył jedynie egzaminu z języka litewskiego i literatury, którego pierwsza część odbędzie się cztery miesiące wcześniej niż dotychczas planowano – w lutym, podczas ferii zimowych uczniów.

Według Gaižiunasa za taką zmianą opowiadała się zarówno społeczność lituanistów, jak i młodzież szkolna.

Wszystkie pozostałe, wprowadzone wcześniej zmiany w egzaminach pozostają bez zmian: egzaminy będą składać się z dwóch części, obie odbędą się w centrach egzaminacyjnych, z wyjątkiem pierwszej części egzaminu z języka litewskiego.

Jedenastoklasiści tego i przyszłego roku akademickiego będą mogli powtarzać pierwszą część, jeśli wynik nie będzie zadowalający.

PODCASTY I GALERIE