• Litwa
  • 13 sierpnia, 2015 9:05

Egzamin z matematyki – obowiązkowy

Maturzyści, którzy będą się ubiegać o studia finansowane przez państwo, będą musieli zdać nie tylko egzamin z języka litewskiego i literatury oraz języka obcego, ale również z matematyki, poinformowało Ministerstwo Oświaty i Nauki.

BNS
Egzamin z matematyki – obowiązkowy

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Minister Audronė Pitrėnienė zatwierdziła minimalną punktację, która umożliwi na dostanie się na studia wyższe. W 2016 i 2017 roku maturzyści ubiegający się o studia wyższe finansowane przez państwo będą musieli uzyskać minimum 16 punktów z trzech egzaminów: języka litewskiego i literatury, języka obcego i matematyki.

Egzamin obowiązkowy z matematyki ma obowiązywać od 2018 roku. Abiturienci ubiegający się o studia na kierunki socjologiczne, biomedyczne, fizyczne i nauki technologiczne będą musieli uzyskać z egzaminu minimum 36 punktów. Pretendujący na studia humanistyczne i pedagogiczne będą musieli uzyskać minimum 16 punktów.

Zwolnieni z obowiązkowego egzaminu z matematyki będą przyszli studenci studiów artystycznych.

PODCASTY I GALERIE