• Litwa
  • 15 listopada, 2016 13:22

EFHR rozpoczyna IV edycję projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału w IV edycji edukacyjnego projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w języku polskim.

EFHR rozpoczyna IV edycję projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Materiały prasowe

Głównym celem projektu jest pogłębienie, wśród młodzieży polskiej na Litwie, świadomości obywatelskiej i praw przysługujących mniejszościom narodowym.

Czeka na Was czterotygodniowy cykl  audycji radiowych emitowanych na falach Radia „Znad Wilii“ w środy o godz. 16.15 oraz artykułów prezentowanych w piątkowym wydaniu gazety „Kurier Wileński“ Będziecie, więc mieli możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu czterech zagadnień poruszanych na przedmiocie wiedza o społeczeństwie.

Wspólnie opracujemy następujące tematy:
Aktywność obywatelska (16.11 – audycja, 18.11 – artykuł)
Globalizacja (23.11 – audycja, 25.11 – artykuł)
Transformacja ustrojowa (30.11 – audycja.02.12 – artykuł)
Media (07.12 – audycja, 09.12 – artykuł)

Pierwsza audycja radiowa do tematu „Aktywność obywatelska” zostanie wyemitowana w środę 16 listopada o godz. 16:15 na falach radia „Znad Wilii”, a artykuł opublikowany w gazecie „Kurier Wileński” – w piątek 18 listopada.

Uczniów zapraszamy do rejestrowania się na platformie projektu wos.efhr.eu, wskazując szkołę i nauczyciela. Na platformie projektu zamieszczone zostaną również m.in. podręcznik z wiedzy o społeczeństwie, artykuły oraz nagrania audycji, a także pytania konkursowe, w których co tydzień do wygrania – dwa bilety do kina na dowolnie wybrany film. Pytanie będzie także zamieszczone pod tekstem artykułu w gazecie, w każdy piątek. Natomiast odpowiedzi należy nadsyłać do środy, następnego tygodnia.

Po wyemitowaniu wszystkich audycji i publikacji artykułów, w dniach 12 i 13 grudnia, odbędzie się egzamin online, sprawdzający zdobytą wiedzę z zakresu tematów jakie były omawiane. Będzie zawierał zarówno pytania testowe, jak również kilka pytań otwartych. Odpowiedź na większość z nich znajdziecie w naszych artykułach oraz audycjach radiowych.

Uczniów i nauczycieli zachęcamy również do sięgania po przygotowany przez EFHR razem z Fundacją Nowoczesna Polska, a w 2013 r. samodzielnie zaktualizowany przez EFHR, podręcznik „Polacy, Europejczycy, Obywatele”, który jest świetnym źródłem wiedzy nie tylko przygotowując się do egzaminu w ramach projektu, ale też w codziennej nauce.

Wszystkim uczniom, którzy wezmą udział w projekcie i przystąpią do egzaminu oraz ich nauczycielom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające uczestnictwo. Dla trzech osób, które wykażą się najlepszą wiedzą zaplanowane są atrakcyjne nagrody: I miejsce – Camera GoPro, II miejce – tablet, III miejsce – ebook reader, dla wyróżnionej osoby – smartwatch.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem +370 691 50 822 lub droga mailową: wos@efhr.eu.

PODCASTY I GALERIE