• Litwa
  • 30 czerwca, 2015 16:52

EFHR: Przedstawicielka Zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce okłamuje Litwę

W dniu 29 czerwca 2015 roku na portalu LRT.lt pojawił się artykuł, w którym członkini zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce Irena Gasperavičiūtė, podająca się, za przewodniczącą Wspólnoty Litwinów w Sejnach, będąc jednak tylko członkiem zarządu,  twierdzi, że od 2005 roku Litwini zamieszkujący na terenie Polski mają tylko teoretyczne prawo do pisowni swoich imion i nazwisk w języku ojczystym. Zdaniem przedstawicielki nie istnieją techniczne możliwości zapisu imion i nazwisk w języku litewskim.

EFHR: Przedstawicielka Zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce okłamuje Litwę

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

W reakcji na nieprawdziwe informacje podane przez Panią Gasparavičiūtė Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwróciła się do Urzędów Stanu Cywilnego w Sejnach i Puńsku z prośbą o wyjaśnienie oraz przedstawienie faktycznego stanu praw mniejszości polskiej do oryginalnej pisowni imion i nazwisk. Z przekazanej informacji wynika jednoznacznie, że nie istnieją obecnie żadne przeszkody, które uniemożliwiałyby członkom mniejszości narodowych zapis ich imion i nazwisk z użyciem znaków spoza polskiego alfabetu. Programy wykorzystywane przez pracowników wspomnianych urzędów są technicznie przystosowane do wpisania każdej litery i każdego znaku. Dodatkową informację na temat prawa do otrzymania wpisu imiona i nazwiska w oryginale można naleźć na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Warto również zauważyć, że Polska w porównaniu do Litwy wywiązała się z obowiązków wynikających z przyjęcia Konwencji ramowej o ochronie praw mniejszości (Konwencja ramowa) uchwalając w styczniu 2005 r. Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych. Zgodnie z art. 7 wspomnianej ustawy „osoby należące do mniejszości mają prawo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, w szczególności do rejestracji w aktach stanu cywilnego i dokumentach tożsamości”.

EFHR wzywa redakcję portalu LRT.lt do oficjalnego sprostowania fałszywych informacji oraz Panią Irenę Gasparavičiūtė do nie posługiwania się fałszywym tytułem oraz do zaprzestania wprowadzenia w błąd litewskiej opinii publicznej co do praw mniejszości zamieszkujących Polskę do oryginalnego zapisu imion i nazwisk.
Tego typu wypowiedzi świadczą, o braku dobrej woli ze strony niektórych środowisk co do wdrażania przyjętej dobrowolnie przez Litwę Konwencji ramowej. Dziwią bardzo tego typu wypowiedzi takiej rangi przedstawicieli mniejszości w Polsce, gdzie w pełni wdrażana jest Konwencja ramowa oraz obowiązuje, w przeciwieństwie do Litwy, Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z 1992 r.

PODCASTY I GALERIE