• Litwa
  • 8 września, 2021 10:19

Edukacja dzieci uchodźców: przez pierwszy rok będą się uczyć tylko litewskiego

Około 1000 nieletnich uchodźców będzie uczyć się w miejscach zakwaterowania. Taka decyzja została podjęta nie tylko ze względu na dużą liczbę migrantów, ale także w celu nierozprzestrzeniania wirusa COVID-19 i ograniczenia przepływu osób, które nielegalnie wjechały na Litwę.

zw.lt
Edukacja dzieci uchodźców: przez pierwszy rok będą się uczyć tylko litewskiego

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. BNS/Scanpix

Szef Wydziału Szkolnictwa Podstawowego i Średniego Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu Andrius Šarmavičius twierdzi, że trudno byłoby zintegrować dzieci uchodźców w zwykłych szkołach. Według niego kształcenie dzieci z zagranicy powinno zacząć się od nauki języka litewskiego – bedą się go uczyć przez rok. Dzieci i młodzież zostaną podzieleni na wyrównawcze grupy mobilne (do 4 uczniów) lub klasy wyrównawcze (od 4 do 15 uczniów). Planowanych jest 15 lekcji języka litewskiego tygodniowo.

W drugiej połowie roku do nauki języka litewskiego zostaną włączone tematy dotyczące historii, geografii i edukacji obywatelskiej Litwy. W ten sposób podejmowane są starania o zapoznanie dzieci uchodźców z używanymi pojęciami i słownictwem, aby po roku mogły uczyć się przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia ogólnego z rówieśnikami, których językiem ojczystym jest litewski.

Edukacja dla dzieci uchodźców rozpocznie się 1 października, a ich nauczanie będzie prowadzone przez mobilne grupy pedagogów, innych specjalistów i wolontariuszy wybranych przez szkołę podległą Ministerstwu Oświaty i Nauki – Wileński Dom Litewski, który ma doświadczenie w nauczaniu dzieci zza granicy.

Ponieważ edukacja przedszkolna na Litwie nie jest obowiązkowa, nieformalna edukacja przedszkolna dla dzieci migrantów w wieku do 6 lat może być zorganizowana przez administrację gminną zgodnie z ich możliwościami.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szacuje, że nieletni stanowią łącznie około 26 proc. wszystkich nielegalnych migrantów.

Na podst. alfa.lt

PODCASTY I GALERIE