• Litwa
  • 30 listopada, 2019 10:21

Edukacja domowa może zostać dorównana wykształceniu w szkole

Sejm w pierwszym czytaniu większością głosów poparł poprawki do Ustawy o Oświacie, zgodnie z którymi na Litwie ma zostać zalegalizowana edukacja domowa.

BNS
Edukacja domowa może zostać dorównana wykształceniu w szkole

Fot. pixabay.com

Nad ostatecznym zatwierdzeniem nowelizacji posłowie będą głosować jeszcze raz.

Zgodnie z nią, dziecko może byc kształcone w rodzinie po zawarciu umowy o nauczanie z wybraną szkołą.

Uzyskane w rodzinie wykształcenie byłoby dorównane do uzyskanego w szkole. Proponuje się, by poprawki weszły w życie już od września przyszłego roku.

Inicjator projektu, członek sejmowego komitetu oświaty i nauki, Gintaras Steponavičius, podkreślił, że w porównaniu z wersją pierwotną projekt został skorygowany.

„Chcemy, aby dzieci z rodzin ryzyka socjalnego z przyczyn religijnych czy innych nie stały się społecznie odizolowane, dlatego w projekcie Ustawy przewidzieliśmy dodatkowe zabezpieczenia“ – powiedział Steponavičius.

W pierwotnej wersji projektu był zapis, że szkoła ma prawo sprawdzić warunki kształcenia w domu, później przepis został zaostrzony – szkoły zostały do tego zobowiązane.

W nowelizacji Ustawy przewidziano, że przed zawarciem umowy szkoła, angażując specjalistów, ma ocenić warunki, w jakich dziecko będzie kształcone w domu oraz poziom dojrzałości i wiadomości dziecka.

PODCASTY I GALERIE