• Litwa
  • 23 grudnia, 2020 7:18

E.rezydent na Litwie

Od 1 stycznia cudzoziemcy niemieszkający na Litwie będą mogli ubiegać się o status e.rezydenta.

zw.lt
E.rezydent na Litwie

Status ten umożliwi im, bez opuszczania swojego kraju, zakładanie firm przez Internet, otwieranie rachunków bankowych lub płacenie podatków na Litwie.

Cudzoziemiec, który złoży wniosek osobiście lub za pośrednictwem internetu, otrzyma narzędzie do elektronicznej identyfikacji i podpisu elektronicznego, które umożliwi mu korzystanie ze świadczonych drogą elektroniczną usług administracyjnych, publicznych i handlowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, aby usługa ta kosztowała 90 euro.

Aby uzyskać status e.rezydenta, należy złożyć odpowiedni wniosek w Departamencie Migracji.

Jeśli osoba ubiegająca się o status e.rezydenta znajduje się w spisie osób, którym wjazd na teren Schengen jest zabroniony, takiego statusu nie otrzyma. To samo dotyczy osób, którym zakazany jest wjazd na Litwę.

Litwa odpowiednią ustawę przyjęła w lipcu. Inspiracją dla litewskich posłów był przykład Estonii, która już w 2014 r. zalegalizowała podobny status dla cudzoziemców.

PODCASTY I GALERIE