• Litwa
  • 21 września, 2020 18:23

E. Jankevičius: Litwa popiera walkę z podżeganiem do nienawiści na poziomie międzynarodowym

Przebywający dziś w Berlinie minister sprawiedliwości Elvinas Jankevičius spotkał się z niemiecką minister sprawiedliwości i praw konsumentów Christine Lambrecht. Na posiedzeniu omówiono priorytety niemieckiej prezydencji w Radzie UE, w tym problem mowy nienawiści.

zw.lt
E. Jankevičius: Litwa popiera walkę z podżeganiem do nienawiści na poziomie międzynarodowym

Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości RL

Podczas rozmowy ministerialnej podkreślono, że aby przezwyciężyć problemy wywołane przez pandemię, należy znaleźć rozwiązania chroniące prawa konsumentów i ważny obszar gospodarki, jakim jest biznes turystyczny.

„Wspólne doświadczenie jest cennym źródłem rozwiązań w znajdowaniu racjonalnych sposobów przezwyciężenia trudności” – zauważył po spotkaniu minister sprawiedliwości E. Jankevičius.

„Wymieniliśmy się informacjami o działaniach podjętych przez Litwę w celu ochrony interesów konsumentów oraz wsparcia agencji turystycznych i organizacji imprez. Niemcy również włożyły wiele wysiłku w ratowanie swojego biznesu turystycznego” – dodał minister.

Jak poinformował minister, na posiedzeniu omówiono priorytety niemieckiej prezydencji w Radzie UE, w tym problem mowy nienawiści.

„Litwa popiera chęć wzmocnienia walki z przestępstwami z nienawiści, w tym z mową nienawiści. Jednocześnie musimy zapewnić niezbędne poszanowanie wolności wypowiedzi jednostki, która obejmuje prawo do rozpowszechniania szerokiego zakresu informacji.

Nie uważamy, że zakaz mowy nienawiści powinien być powiązany wyłącznie z prawicowym ekstremizmem. Historia i aktualne problemy świadczą o tym, że ekstremizm, który wyrósł z komunistycznych poglądów, jest także zjawiskiem, które nawołuje do nienawiści.

Cieszę się, że znaleźliśmy wspólne porozumienie i nie będziemy tolerować obelg wobec tych, którzy wyrażają nieprzyjemną, niezręczną lub odmienną opinię” – oświadczył litewski minister sprawiedliwości.

Na spotkaniu z Ministrem Ch. Lambrecht poruszyła kwestię przekazywania skazanych z państw trzecich do ich krajów pochodzenia w UE.

„Stoimy przed dużym problemem, gdy nasi ludzie skazani w krajach trzecich chcą odbyć karę w kraju, którego są obywatelami. Jednak zdarza się że nie ma ku temu podstaw prawnych – nie zawarto żadnych umów dwustronnych lub państwo nie jest stroną Konwencji o przekazywaniu skazanych” – zaznaczył minister E. Jankevičius.

„Ponadto za ich przestępstwa często nakładane są niewystarczająco surowe kary. Musimy znaleźć rozwiązanie tego problemu na szczeblu UE” – dodał minister zapewniając, że kwestia ta znajdzie się w porządku obrad Rady Ministrów UE w październiku.

Minister sprawiedliwości E. Jankevičius poruszył ponadto kwestię ochrony obywateli UE przed nieuzasadnionymi wnioskami o ekstradycję z państw trzecich. Obecnie trzech obywateli Litwy skazanych jest w krajach trzecich na dożywocie.

„Litwa obawia się, że nie ma jeszcze jasnego mechanizmu wzajemnej współpracy, aby zapobiec ściganiu wniosków o ekstradycję w związku z ewentualnym nieuzasadnionym lub motywowanym politycznie postępowaniem.

Każdy obywatel UE w jakimkolwiek kraju UE musi być chroniony przed taką ekstradycją. Istnieje pilna potrzeba znalezienia wspólnego rozwiązania tej kwestii na najwyższym szczeblu instytucji UE oraz wypracowania równego traktowania wniosków o ekstradycję z krajów trzecich” – powiedział minister Jankevičius.

Z inicjatywy Litwy kwestia ta znalazła się na tegorocznym posiedzeniu Rady Ministrów Sprawiedliwości UE.

Ministrowie E. Jankevičius i Ch. Lambrecht omówił również kwestię seksualnego wykorzystywania dzieci, praworządności i innych priorytetów niemieckiej prezydencji w Radzie UE.

PODCASTY I GALERIE