• Litwa
  • 26 kwietnia, 2017 15:07

Dzukijski Park Narodowy współpracuje z Parkiem Biebrzańskim

Największy litewski park narodowy, czyli Dzukijski Park Narodowy oraz Park Biebrzański - największy park polski - będą się wspólnie promować jako miejsca atrakcyjne dla turystyki ornitologicznej i ekoturystyki.

zw.lt
Dzukijski Park Narodowy współpracuje z Parkiem Biebrzańskim

Materiały prasowe

Projekt powstał między innymi po to, by stworzyć możliwość podglądania rzadkich gatunki ptaków. Rokrocznie nad Biebrzę przyjeżdża wielu turystów, także fotografów.

Oba parki oraz Litewskie Stowarzyszenie Ornitologiczne rozpoczęły wspólny projekt, w ramach którego przewidziano m.in. szkolenia dla kwaterodawców nad Biebrzą i w rejonie Dzukijskiego Parku Narodowego, wydanie przewodników i innych publikacji o tym, jak korzystać z przyrody na obszarze chronionym i jej nie szkodzić.

Powstanie m.in. mapa szlaków przyrodniczych „Biebrza Ptasi Raj” oraz „Kalendarz Ptasi Raj”. Projekt potrwa do końca września 2018 r.

PODCASTY I GALERIE