• Litwa
  • 7 sierpnia, 2023 10:05

Dzisiaj ostatni dzień składania wniosków o przyjęcie do szkoły zawodowej

Poniedziałek to ostatni dzień składania wniosków o przyjęcie do szkoły zawodowej podczas głównego naboru letniego. Ponadto w poniedziałek rozpoczyna się dodatkowy nabór do krajowych szkół wyższych.

BNS
Dzisiaj ostatni dzień składania wniosków o przyjęcie do szkoły zawodowej

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Z piątkowych danych wynika, że podczas letniej fazy tegorocznego naboru głównego do szkół zawodowych wnioski złożyło 20,1 tys. osób.

„Szkoły zawodowe czekają na wszystkich – zarówno młodzież od 14 roku życia, jak i dorosłych. W momencie przyjęcia można wybrać programy szkoleń zarówno dla uzyskania pierwszej kwalifikacji, jak i zmiany kwalifikacji lub doskonalenia już posiadanej. Uczniowie szkół ogólnokształcących mogą także studiować odrębne moduły w szkołach zawodowych” – czytamy w komunikacie Ministerstwa oświaty, Nauki i Sportu.

W tym roku większość miejsc finansowanych przez państwo jest przeznaczona na programy edukacyjne na kierunkach inżynierskich. Osoby pragnące zdobyć pierwsze kwalifikacje zawodowe zapraszane są do wyboru podstawowego przygotowania zawodowego.

Z możliwości tej mogą skorzystać zarówno osoby, które wraz z kwalifikacją chcą zdobyć wykształcenie podstawowe lub średnie, jak i osoby posiadające już wykształcenie podstawowe, lub średnie.

Nieprzerwane kształcenie zawodowe ma na celu podniesienie posiadanej kwalifikacji lub uzyskanie innej kwalifikacji. Mogą go wybrać również osoby z różnym wykształceniem.

PODCASTY I GALERIE