• Litwa
  • 26 stycznia, 2022 9:23

Dziesięciu zasłużonych obywateli zostało nagrodzonych z okazji urodzin Wilna

Z okazji 699. rocznicy założenia Wilna dziesięciu mieszkańcom wręczono Nagrodę Św. Krzysztofa za idee i prace pielęgnujące i gloryfikujące miasto.

BNS
Dziesięciu zasłużonych obywateli zostało nagrodzonych z okazji urodzin Wilna

Fot. bns foto/Vygintas Skaraitis

„To ludzie, którzy swoim talentem i wytrwałością najbardziej rozwijają nasze miasto i inspirują nas do bycia lepszymi” – powiedział mer stolicy Remigijus Šimašius.

Jak wynika ze sprawozdania samorządu, za całokształt zasług nauki Nagrodę Św. Krzysztofa otrzymał naukowiec Arvydas Janulaitis, za zasługi dla urbanistyki i architektury — jednemu z twórców i kierowników Planu Generalnego Wilna Mindaugas Grabauskas, za zasługi dla edukacji — Aušra Kurienė, która wraz z kolegami realizowała program Big Brothers Big Sisters na Litwie w celu zapobiegania i interwencji wobec przemocy wobec dzieci w ramach programów, kampanii społecznych, programów szkoleniowych dla rodziców itp.

Do badań architektonicznych kultury wileńskiej Nagroda Św. Krzysztofa został podarowany historyku architektury Mariji Drėmaitė. Antanas Gustys, założyciel pierwszego Wileńskiego Festiwalu Jazzowego w kraju, został nagrodzony za wkład w kulturę jazzową Wilna. Za wspieranie zdrowego stylu życia w Wilnie Vilius Aleliūnas, dyrektor wykonawczy Litewskiej Federacji Biegu na Orientację, także został nagrodzony.

Mariano Andrade Gonzalez, szef wileńskiego oddziału międzynarodowych rynków kapitałowych firmy Moody’s Corporation, został doceniony za rozwój biznesu w Wilnie. Nagrodę otrzymała Ligita Jančorienė, szefowa Centrum Chorób Zakaźnych Klinik Santara, za zasługi w dziedzinie ochrony zdrowia. Za rozprzestrzenianie imienia Wilna w światowym środowisku lekarskim Augustina Jankauskienė, lekarz, profesor i naukowiec, została odznaczona Nagrodą Św. Krzysztofa. Psycholog Robertas Povilaitis został nagrodzony za wsparcie emocjonalne dla dzieci.

Nagrody Św. Krzysztofa przyznawane są od 1998 roku. Nominacje za zasługi w nauce, egzekwowaniu prawa, edukacji, kulturze i sztuce, pamięci historycznej Wilna, sporcie, biznesie, rozwoju turystyki, dobroczynności, architekturze oferują mieszkańcy Wilna. Możliwe są również inne nominacje oferowane przez mieszkańców Wilna.

PODCASTY I GALERIE