• Litwa
  • 20 października, 2017 6:03

Dzień w pigułce: Zaręczenie wzajemne Polski i Litwy

Piątek będzie dniem bezdeszczowym, rano synoptycy zapowiadają słońce, po południu niebo się zachmurzy. Słupki rtęci wskażą około 10 stopni. Tego dnia obchodzone są Światowy Dzień Statystyki i Europejski Dzień Seniora.

zw.lt
Dzień w pigułce: Zaręczenie wzajemne Polski i Litwy

Fot. wikipedia.org

Prezydent Dalia Grybauskaitė kontynuuje udział w obradach Rady Europejskiej. Minister Linas Linkevičius przebywa z wizytą w Ghanie.

Co wydarzyło się 20 października:

1097 – I wyprawa krzyżowa: krzyżowcy rozpoczęli oblężenie Antiochii

1506 – Przyszły król Polski Zygmunt I Stary został wielkim księciem litewskim

1655 – W Kiejdanach hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł zerwał unię Litwy z Koroną i podpisał pakt wiążący ją ze Szwecją

1791 – Sejm Czteroletni uchwalił akt Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, zawierający szczegółowe przepisy wykonawcze do Konstytucji 3 maja. Zaręczenie odwoływało się do związku Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Powoływało wspólny zarząd nad wojskiem i skarbem. Komisja Wojskowa Obojga Narodów i Komisja Skarbowa Obojga Narodów miały się składać z równej liczby przedstawicieli Korony i Litwy. Zobowiązano się do takiej samej liczby ministrów i urzędników na Litwie jak i w Koronie, z takimi samymi tytułami i uprawnieniami. Zapewniono alternatę Korony i Litwy w kierownictwie Komisji Skarbowej i Wojskowej, kasa skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego pozostawać miała na Litwie. Sprawy sądowe Komisji Skarbowej dotyczące obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego i spraw litewskich rozpatrywane miały być przez osobny sąd skarbowy powołany dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. W zakończeniu wszystkie wymienione postanowienia i gwarancje dla Wielkiego Księstwa Litewskiego uznano artykułami aktu unii tychże Narodów.

1947 – Ustanowiono flagę ONZ

1967 – W Kalifornii po raz pierwszy sfilmowano mityczne zwierzę zwane Wielką Stopą

1976 – 16-letni Diego Maradona zadebiutował w pierwszej lidze argentyńskiej w barwach Argentinos Juniors Buenos Aires

2011 – Baskijska separatystyczna organizacja ETA ogłosiła definitywnie zakończenie podejmowania działań zbrojnych.

Imieniny obchodzą: Apollon, Artemiusz, Aureliusz, Aurora, Budzisława, Felicjan, Irena, Jan Kanty, Jerzy, Maria, Witalis i Żywia.

PODCASTY I GALERIE