• Litwa
  • 3 maja, 2017 6:10

Dzień w pigułce: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

3 maja jest obchodzona rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jarosław Czubiński, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie zaprasza Rodaków i wszystkich przyjaciół Polski na Litwie do wspólnego uczczenia 226 rocznicy uchwalenia sławnej Konstytucji - informuje Ambasada RP w Wilnie.

zw.lt
Dzień w pigułce: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

"Zywy obraz Matejki" Fot. prezydent.pl

O godz. 12 odbędzie się złożenie wieńców przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie, o godz. 18 zaś – msza św. „Za Ojczyznę” w Kościele Ducha Świętego. W Sejmie o godz. 11 odbędzie się dyskusja „3 maja- znaczenie historycznej współpracy Polski i Litwy”.

Inicjatorem dyskusji w Sejmie jest sejmowa grupa 3 Maja oraz Polski Klub Dyskusyjny. Udział zapowiedzieli przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis, szef Spraw Zagranicznych Linas Linkevičius, docent Uniwersytetu Wileńskiego Eigijus Raila, wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Mariusz Antonowicz.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. Jest to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską.

Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

3 maja przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis odwiedzi Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie.

Co jeszcze wydarzyło się 3 maja?

1660 – W Oliwie zawarto pokój pomiędzy Polską a Szwecją, na mocy którego król Jan II Kazimierz Waza zrzekł się praw do tronu szwedzkiego, a Rzeczpospolita Obojga Narodów zatrzymała część Inflant.

1815 – Na kongresie wiedeńskim Rosja podpisała z Prusami i z Austrią konwencje bilateralne o podziale Księstwa Warszawskiego i trójstronną konwencję o utworzeniu Wolnego Miasta Krakowa. Zadecydowano, że Księstwo zostanie podzielone na 4 części.

1915 – I wojna światowa: Włochy zerwały Trójprzymierze z Niemcami i Austro-Węgrami.

2013 – Wojna domowa w Syrii: w masakrach dokonanych w dniach 2-3 maja przez wojsko rządowe i bojówki Szabihy w miejscowościach Al-Bajda i Banijas zginęło 248 osób.

We środę w Wilnie temperatura powietrza utrzyma się w granicach od ośmiu do 14 stopni Celsjusza.

Imieniny obchodzą: Aleksander, Alodia, Antonina, Diodor, Diodora, Juwenalis, Leonia, Maria, Mariola, Maura, Piotr, Świętosława, Teodul, Teodulf, Tymoteusz, Wirzchosława i Wiola.

PODCASTY I GALERIE