• Litwa
  • 3 sierpnia, 2017 6:04

Dzień w pigułce: Litwa przyłączona do ZSRR, wyrok śmierci dla „Inki”

W czwartek w Wilnie termometry wskażą do 24 stopni powyżej zera, może lekko się chmurzyć.

zw.lt
Dzień w pigułce: Litwa przyłączona do ZSRR, wyrok śmierci dla „Inki”

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

W Ministerstwie Finansów odbędzie się prezentacja zmian w systemie podatkowym po konsultacjach ze społeczeństwem. W Rukle nastąpi rotacja dowództwa i żołnierzy batalionowej grupy bojowej NATO.

1234 – Papież Grzegorz IX wydał bullę Pietati proximum, która potwierdzała panowanie zakonu krzyżackiego nad ziemią chełmińską na wschód od Wisły, jak również nad wszystkimi dalszymi terytoriami, które w przyszłości miałyby zostać podbite w Prusach przez krzyżaków
1492 – Krzysztof Kolumb wypłynął z Palos de la Frontera w poszukiwaniu zachodniej drogi do Indii
1569 – Inflanty, jako własność wspólna, zostały przyłączone do Korony i Litwy
1778 – Otwarto teatr La Scala w Mediolanie
1847 – Zawarto konkordat między Rosją a Stolicą Apostolską
1914 – I wojna światowa: Niemcy wypowiedziały wojnę Francji, jednocześnie wojska niemieckie wkroczyły na terytorium neutralnej Belgii
1914 – Józef Piłsudski utworzył w Krakowie Pierwszą Kompanię Kadrową
1940 – Litwa została przyłączona do ZSRR
1946 – Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał na karę śmierci Danutę Siedzikównę ps. „Inka”, sanitariuszkę 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, a w 1946 roku w 1. szwadronie Brygady działającym na Pomorzu

Imieniny obchodzą: Augustyn, Cyra, Dalmacjusz, Eufroniusz, Lidia, Marana, Miłosław, Nikodem, Nikodema, Piotr, Symeon i Szczepan

PODCASTY I GALERIE