• Litwa
  • 4 kwietnia, 2017 6:01

Dzień w pigułce: Konstytucja Rzeczypospolitej Pawłowskiej oraz pierwsza kadencja Smetony

4 kwietnia szef MSZ RL Linas Linkevičius poruszy w Wiedniu kwestię budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu, a mer Wilna Remigijus Šimašius będzie sadził drzewka. Nadchodzi ochłodzenie. We wtorek w Wilnie temperatura będzie się wahała od zera do plus czternastu stopni Celsjusza.

zw.lt
Dzień w pigułce: Konstytucja Rzeczypospolitej Pawłowskiej oraz pierwsza kadencja Smetony

Fot. zw.lt

Linas Linkevičius złoży oficjalną wizytę w Austrii. Litewski minister w Wiedniu spotka się z austriackim ministrem spraw zagranicznych. Szef litewskiego MSZ spotka się z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz sekretarzem generalnym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W czasie spotkań zostanie poruszony temat budowy elektrowni atomoej w Ostrowcu na Białorusi.

O godz. 10 na Antokolu mer Wilna Remigijus Šimašius weźmie udział w akcji sadzenia drzew. W tym roku samorząd planuje posadzić ponad 1000 drzew.

Dzisiaj jest obchodzony  Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom.

1350 – Król Polski Kazimierz III Wielki zawarł w Budzie porozumienie z królem Węgier Ludwikiem I Wielkim, na mocy którego w zamian za pomoc węgierską w walce z Litwą Polacy zobowiązali się do odsprzedania Rusi za sumę 100 tysięcy florenów, w przypadku jeśli Kazimierz doczeka się męskiego potomka. W przypadku gdyby król Polski umarł nie pozostawiwszy syna, tron Polski oraz sporna Ruś miały przejść we władanie króla węgierskiego.
1507 – Marcin Luter otrzymał święcenia kapłańskie.
1660 – Hetman polny koronny Stefan Czarniecki za zasługi wojenne otrzymał Białystok.
1791 – Uchwalono konstytucję tzw. Rzeczpospoltej Pawłowskiej koło Wilna.
1794 – Insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi w bitwie pod Racławicami.
1818 – Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę o fladze.
1918 – Rada Regencyjna powołała rząd Jana Kantego Steczkowskiego.
1919 – Antanas Smetona został pierwszym prezydentem Litwy.
1940 – Zbrodnia katyńska: rozpoczęła się likwidacja obozu jenieckiego w Ostaszkowie.

1946 – Oddziały UPA spaliły miasto Bukowsko oraz wsie: Nowotaniec, Nagórzany, Dudyńce, Pielnia, Pobiedno. Spłonęło m.in. 420 domów w Bukowsku, cały Nowotaniec, Nagórzany i Pielnia.
2007 – Naczelny Sąd Administracyjny RP uznał za zgodne z prawem nadanie dziecku (jako drugiego) imienia Dąb.

Imieniny obchodzą: Adelajda, Ambroży, Benedykt, Izydor, Józef, Platon, Teodul, Teodulf, Wyszeniega, Zdziemir i Zdzimir.

PODCASTY I GALERIE