• Litwa
  • 16 lipca, 2017 6:01

Dzień w pigułce: Konsekracja ołtarza i wyświęcenie dzwonów w Trokach

W sobotę w Wilnie i okolicach może się lekko chmurzyć, a nawet popadać, synoptycy zapowiadają jednak, że temperatura sięgnie 21 stopni powyżej zera.

zw.lt
Dzień w pigułce: Konsekracja ołtarza i wyświęcenie dzwonów w Trokach

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

O godz. 12 w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach odbędzie się konsekracja ołtarza i poświęcenie dwóch nowych dzwonów, dedykowanych 100-leciu odrodzenia niepodległości państwa litewskiego i 300-leciu koronowania obrazu Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy.

622 – Początek biegu kalendarza muzułmańskiego
1228 – Franciszek z Asyżu został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX
1401 – Anna Cylejska przybyła do Krakowa w celu zawarcia ślubu z królem Władysławem II Jagiełłą, który jednak na jego prośbę został przełożony
1439 – Z powodu epidemii dżumy w Anglii zakazano pocałunków

1519 – Zakończyła się tzw. dysputa lipska – akademicka dyskusja teologiczna, w której udział wzięli katolicki duchowny i legat papieski Jan Mayer von Eck i zwolennicy reform kościoła, twórcy Reformacji: Marcin Luter, Andreas Bodenstein i Filip Melanchton.W dyspucie zaznaczyły się zasadnicze różnice między poglądami Ecka a Bodensteina w sprawie łaski Bożej i wolnej woli, a także – w drugiej fazie dysputy, pomiędzy Eckiem a Lutrem – w sprawie nieomylności soborów i prymatu papieskiego.Rezultatem dysputy, którą obie strony uznały za swój sukces, było zaognienie się konfliktu pomiędzy zwolennikami Lutra a zwolennikami papieskiej koncepcji Kościoła.

1535 – Wojna litewsko-moskiewska: wojska polsko-litewskie po trzydniowym oblężeniu zdobyły twierdzę w Homlu
1683 – Król Jan III Sobieski położył kamień węgielny pod budowę zespołu klasztornego kapucynów w Warszawie
1919 – Zwycięstwem wojsk polskich zakończyła się wojna polsko-ukraińska

Imieniny obchodzą: Andrzej, Atenogenes, Bartłomiej, Benedykt, Carmen, Dzierżysław, Dzirżysława, Ermegarda, Eustacjusz, Eustazja, Eustazjusz, Eustazy, Faust, Irmegarda, Kanmił, Maria, Ryta, Stefan, Walenty i Walentyn.

PODCASTY I GALERIE