• Litwa
  • 11 lutego, 2017 6:10

Dzień w pigułce: Islandia jako pierwsza uznała niepodległość Litwy

Temperatura powietrza w sobotę będzie wahała się pomiędzy -6 a -4 stopni Celsjusza. W sobotę na Litwie odbędzie się pierwsza tura wyborów przewodniczącego partii konserwatystów. W budynku uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie zostanie ogłoszony Człowiek Tolerancji 2016 roku.

zw.lt
Dzień w pigułce: Islandia jako pierwsza uznała niepodległość Litwy

Fot. vilnius.lt

11 lutego jest obchodzony Światowy Dzień Chorego. Jest obchodzony również Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (ustanowiony w 2015 przez ONZ).

W 660 roku p.n.e. legendarny Jimmu Tenno wstąpił na tron Japonii. To wydarzenie uważa się za początek państwa japońskiego.

W 1624 roku rozpoczął się Sejm Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, podczas którego był rozważany dalszy plan wojny ze Szwecją.

W 1863 roku- Powstanie styczniowe: oddział gen. Mariana Langiewicza pokonał Rosjan w bitwie pod Słupią.

W 1929 powstało państwo-miasto Watykan. Rząd włoski i Stolica Apostolska zawarły tak zwane „Traktaty laterańskie”, na mocy których rząd uznał religię katolicką za panującą w kraju, a papieża za suwerennego władcę wydzielonej części Rzymu, określonej jako Państwo Watykańskie.

W 1945 roku w Jałcie zakończyła się konferencja szefów rządów USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii. Uzgodniono stanowisko wobec hitlerowskich Niemiec i ich kapitulacji oraz podzielono Europę na dwie strefy wpływów: aliantów zachodnich i ZSRR. Wschodnia granica Polski została ustalona na linii Curzona. Jako rekompensatę Polska uzyskała rozszerzenie terytorium na północ i zachód.

W 1991 roku państwo Islandia jako pierwsze państwo zagraniczne de jure uznała niepodległość Litwy.

Imieniny obchodzą: Bernadeta, Łazarz, Maria oraz Adolf, Adolfa, Benedykt, Bertrada, Cedmon, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, Grzegorz, Heloiza, Jonasz, Lucjusz, Łucjusz, Olgierd, Paschalis, Sekundyn, Seweryn, Świętomira, Teodora, Wiktoria, Teodora, Algirdas, Algirdė, Adolfas, Liucijus, Evelina.

PODCASTY I GALERIE