• Litwa
  • 18 kwietnia, 2017 6:07

Dzień w pigułce: Beatyfikacja Faustyny Kowalskiej, odsłonięcie pomnika Mickiewicza

We wtorek temperatura powietrza utrzyma się od minus dwu do czterech stopni Celsjusza.

zw.lt
Dzień w pigułce: Beatyfikacja Faustyny Kowalskiej, odsłonięcie pomnika Mickiewicza

Materiały prasowe

Minister oświaty i nauki Jurgita Petrauskienė weźmie udział w naradzie odnośnie Raportu stanu oświaty 2017.

W Dziale kompletacji wojska do batalionu księcia Giedymina zostaną wysłani pierwsi żołnierze, rozpoczynający w tym roku służbę wojskową.

W bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego przy Centrum Komunikacji Naukowej i Informacji ( Aleja Saulėtekio 5) zostanie zaprezentowana praca „Badania spożycia alkoholu na Litwie”.

18 kwietnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków oraz Światowy Dzień Krótkofalowca (święto obchodzone w rocznicę powołania Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU) w 1925 r.).

W 1993 roku papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę Kowalską. Maria Faustyna Kowalska– święta Kościoła katolickiego, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka. Znana przede wszystkim jako głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego i autorka Dzienniczka, w którym opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia. Podczas pobytu w Wilnie na polecenie jednego ze swoich spowiedników, ks. Michała Sopoćki, Faustyna zaczęła prowadzić szczegółowy zapis swoich przeżyć, znany potem jako Dzienniczek. Opisywała w nim cierpienia i przeciwności, stany mistyczne jakich doznawała, przede wszystkim liczne wizje i objawienia. Dotyczyły one między innymi namalowania obrazu Jezu ufam Tobie (do którego Jezus miał dać szczegółowe wskazówki), modlitw Koronki do Miłosierdzia Bożego i Godziny Miłosierdzia. W czasie pobytu w Wilnie, 2 stycznia 1934 wraz z przełożoną m. Ireną Krzyżanowską odwiedziła malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, który namalował obraz Miłosierdzia Bożego (Jezusa Miłosiernego) sugerując się wskazówkami.

Co jeszcze wydarzyło się 18 kwietnia?

1025 – W katedrze gnieźnieńskiej odbyła się koronacja Bolesława I Chrobrego na pierwszego króla Polski.

1518- Ślub Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Odbył się ślub Zygmunta Starego, króla Polski, z Boną, córką Jana Sforzy, księcia Mediolanu.

1694 – Biskup Kazimierz Brzostowski ekskomunikował najbardziej wpływowego szlachcica litewskiego Kazimierza Jana Sapiehę.

1914 – W Krakowie odbyło się zgromadzenie litewskich socjaldemokratów, w którym wziął udział wódz Rosji bolszewickiej Włodzimierz Lenin.

1919- Wojna polsko-bolszewicka: polskie wojsko zdobyło Nowogródek.

1922 – Litwa Środkowa została przyłączona do Polski. Litwa Środkowa – formalnie niezależny organizm państwowy ze stolicą w Wilnie, którego powstanie zostało ogłoszone przez gen. Lucjana Żeligowskiego 12 października 1920 po zainscenizowanym tzw. buncie Żeligowskiego. 18 kwietnia 1922 roku przyłączona do Polski.Termin „Litwa Środkowa” był przejawem planów federalistycznych Józefa Piłsudskiego. Wraz z Litwą Wschodnią (tereny obecnej Białorusi) i Litwą Zachodnią (tereny obecnej Republiki Litwy) Wileńszczyzna miała tworzyć pozostające w unii z Polską państwo litewskie, składające się z trzech kantonów narodowościowych.

1984 – W Wilnie odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza.

1993 – Papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę Kowalską.

2014 – Kryzys krymski: w Moskwie podpisano umowę między Rosją a Republiką Krymu i miastem wydzielonym Sewastopol o włączeniu ich do Rosji jako nowych podmiotów federacji. Umowa ta weszła w życie z dniem ratyfikacji 21 marca 2014 roku.

Imieniny obchodzą: Alicja, Apoloniusz, Barbara, Bogusław, Bogusława, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Flawiusz, Gosław, Gosława, Gościsław, Maria, Ryszard i Sabina.

PODCASTY I GALERIE