• Litwa
  • 29 sierpnia, 2018 6:38

Dzień w pigułce: Attaché wojskowy płk. Wójcik żegna się z Litwą

Środa ma być dniem pochmurnym, termometry pokażą około 19 stopni Celsjusza, może popadać. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

zw.lt
Dzień w pigułce: Attaché wojskowy płk. Wójcik żegna się z Litwą

Fot. Roman Niedźwiecki

W Ministerstwie Ochrony Kraju odbędzie się ceremonia akredytacji nowego attaché wojskowego Polski na Litwie majora Piotra Sadysia oraz pożegnanie byłego attaché wojskowego pułkownika Mirosława Wójcika.

W Wilnie i Kownie będą odbywały się ćwiczenia policjantów przygotowujących się na wizytę papieża Franciszka na Litwie.

Minister ochrony kraju Raimundas Karoblis jedzie do Wiednia, gdzie weźmie udział w nieformalnym spotkaniu ministrów obrony państw unijnych.

Co się wydarzyło 29 sierpnia:
1521 – Sułtan Imperium Osmańskiego Sulejman Wspaniały zdobył Belgrad.
1535 – V wojna litewsko-moskiewska: armia królewska dowodzona przez hetmana wielkiego koronnego Jana Amora Tarnowskiego i hetmana wielkiego litewskiego Jerzego Radziwiłła zdobyła po miesięcznym oblężeniu twierdzę Starodub. Wziętych do niewoli 1400 moskiewskich jeńców hetman Tarnowski kazał ściąć.
1579 – I wojna polsko-rosyjska: wojska polsko-litewskie zdobyły po oblężeniu twierdzę połocką.
1833 – W Wielkiej Brytanii uchwalono ustawę znoszącą niewolnictwo.
1918 – Dekret radzieckiej Rady Komisarzy Ludowych anulował akty rozbiorowe Polski oraz przyznał Finlandii prawo do niepodległości.
1939 – Wielka Rzesza wystosowała ultimatum wobec Polski.
1966 – Grupa The Beatles zagrała w San Francisco swój ostatni oficjalny koncert.

Imieniny obchodzą: Beatrycze, Eutymiusz, Flora, Hipacy, Jan, Jan Chrzciciel, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Mederyk, Mederyka, Michał, Racibor, Sabina, Sebbus i Świętosław.

PODCASTY I GALERIE