Litwa
zw.lt

Dzień w pigułce: Attaché wojskowy płk. Wójcik żegna się z Litwą

Środa ma być dniem pochmurnym, termometry pokażą około 19 stopni Celsjusza, może popadać. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

W Ministerstwie Ochrony Kraju odbędzie się ceremonia akredytacji nowego attaché wojskowego Polski na Litwie majora Piotra Sadysia oraz pożegnanie byłego attaché wojskowego pułkownika Mirosława Wójcika.

W Wilnie i Kownie będą odbywały się ćwiczenia policjantów przygotowujących się na wizytę papieża Franciszka na Litwie.

Minister ochrony kraju Raimundas Karoblis jedzie do Wiednia, gdzie weźmie udział w nieformalnym spotkaniu ministrów obrony państw unijnych.

Co się wydarzyło 29 sierpnia:
1521 – Sułtan Imperium Osmańskiego Sulejman Wspaniały zdobył Belgrad.
1535 – V wojna litewsko-moskiewska: armia królewska dowodzona przez hetmana wielkiego koronnego Jana Amora Tarnowskiego i hetmana wielkiego litewskiego Jerzego Radziwiłła zdobyła po miesięcznym oblężeniu twierdzę Starodub. Wziętych do niewoli 1400 moskiewskich jeńców hetman Tarnowski kazał ściąć.
1579 – I wojna polsko-rosyjska: wojska polsko-litewskie zdobyły po oblężeniu twierdzę połocką.
1833 – W Wielkiej Brytanii uchwalono ustawę znoszącą niewolnictwo.
1918 – Dekret radzieckiej Rady Komisarzy Ludowych anulował akty rozbiorowe Polski oraz przyznał Finlandii prawo do niepodległości.
1939 – Wielka Rzesza wystosowała ultimatum wobec Polski.
1966 – Grupa The Beatles zagrała w San Francisco swój ostatni oficjalny koncert.

Imieniny obchodzą: Beatrycze, Eutymiusz, Flora, Hipacy, Jan, Jan Chrzciciel, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Mederyk, Mederyka, Michał, Racibor, Sabina, Sebbus i Świętosław.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!