• Litwa
  • 12 maja, 2017 6:10

Dzień w pigułce: 82 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

W piątek w stolicy temperatura powietrza utrzyma się w granicach od siedmiu do dwunastu stopni Celsjusza. 12 maja jest obchodzona rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

zw.lt
Dzień w pigułce: 82 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

Fot. Joanna Bożerodska

Przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie z okazji rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczystość złożenia wieńców.

W piątek wieczorem godz. 19.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w restauracji „Pan Tadeusz”, odbędzie się „Wieczór Pamięci Marszałka Ziuka„, które organizuje Polskie Studio Teatralne w Wilnie. W programie – wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny, urodzonej w Wilnie poetki, osobistej sekretarki marszałka Józefa Piłsudskiego.

O godz. 10 minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius weźmie udział w dyskusji upamiętniającej Lenidasa Donskisa na VDU w Kownie.

Co się wydarzyło 12 maja?

1651 – Powstanie Chmielnickiego: armia polska dowodzona przez hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego pokonała wojska kozacko-tatarskie w bitwie pod Kopyczyńcami.

1922 – na Litwie została podpisana Deklaracja dotycząca ochrony praw mniejszości.

1926- Przewrót majowy.Józef Piłsudski wkroczył do Warszawy na czele oddziałów wojskowych zbuntowanych przeciwko rządowi. Był to początek tzw. przewrotu majowego, początek rządów sanacyjnych. W starciach walk zginęło 215 żołnierzy i 164 cywilów, a łączna liczba rannych wyniosła 900 osób. W nocy z 14 na 15 maja 1926 rząd premiera Wincentego Witosa podał się do dymisji. Ustąpił też ze stanowiska prezydent Stanisław Wojciechowski.

1935- Zmarł Józef Piłsudski, marszałek Polski, Naczelnik Państwa w latach 1918-1922, działacz niepodległościowy PPS, komendant 1. Brygady Legionów, minister spraw wojskowych, dwukrotny premier w latach 1926-1928 i 1930 roku. Był twórcą tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 roku w wyniku zamachu stanu. Marszałek Piłsudski uznawany jest za jedną z najwybitniejszych postaci w historii Polski. Urodził się 5 grudnia 1867 roku. Serce Józefa Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki Marii na Cmentarzu na Rossie w Wilnie.

1997 – W Moskwie podpisano rosyjsko-czeczeński traktat pokojowy.

2005 – Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi unieważniło zjazd Związku Polaków na Białorusi z marca tego roku.

Imieniny obchodzą: Achilles, Domicela, Domicjan, Domicjana, Dominik, Epifaniusz, Flawia, German, Imelda, Jan, Jazon, Joanna, Nawoja, Nereusz, Pankracy, Plautylla, Teodora i Wszemił

PODCASTY I GALERIE