• Litwa
  • 19 września, 2017 12:55

Dzieci do lat 6 w domu tylko pod opieką dorosłych

Reforma ochrony praw dziecka rusza do przodu.

BNS
Dzieci do lat 6 w domu tylko pod opieką dorosłych

Fot. Małgorzata Kozicz

W Sejmie odbyło się dzisiaj głosowanie w sprawie ustalenia wieku dziecka, kiedy nie może pozostać w domu bez opieki dorosłych (osób od 14 lat). W nowej redakcji ustawy ustalono, ze to sześć lat.

Ustawa określa również prawidła, jak służba ochrony dziecka powinna reagować na zawiadomienie o możliwym naruszeniu praw dziecka.Po otrzymaniu zawiadomienia z policji albo osób pracujących z dziećmi pracownicy służby powinni tego samego dnia spotkać się z dzieckiem, dowiedzieć jak się czuje, co ma do powiedzenia, a w razie potrzeby również odwiedzić dziecko w domu i ocenić jego relacje z rodziną.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo pracy i ochrony społecznej przewiduje również, że oddziały ochrony praw dziecka będą bezpośrednio podległe nie samorządom, a instytucji podlegającej Ministerstwu.

Większością głosów projekt został poparty. W Sejmie ma być jeszcze jedno głosowanie, a ustawa miałaby wejść w życie od lipca przyszłego roku.

PODCASTY I GALERIE