Litwa
BNS

Dzieci w wieku do 14 lat będą przesłuchiwane tylko w obecności psychologa

Prezydent podpisała nowelizację Kodeksu karnego, na mocy której przesłuchania dzieci poszkodowanych lub składających zeznania jako świadkowie mogą być prowadzone tylko w obecności psychologa i w specjalnym pomieszczeniu.

Obowiązek obecności psychologa jest wprowadzany podczas przesłuchania dzieci w wieku do 14 lat.

Obecność psychologa w trakcie przesłuchań dzieci w wieku powyżej czternastu lat będzie wymagana w przypadku dochodzenia w sprawach stosowania przemocy psychicznej i fizycznej, molestowania seksualnego i sprawach dotyczących handlu ludźmi.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 lipca 2018 roku. Litwa ma trochę czasu by się przygotować, bowiem jak się okazało mamy zaledwie pięciu psychologów z odpowiednimi kwalifikacjami, a liczba poszkodowanych dzieci rok do roku się zwiększa.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!