• Litwa
  • 20 grudnia, 2019 16:37

Dyrektorzy szkół będą mogli pozostać na stanowisku na kolejną kadencję

Sejm zatwierdził dziś poprawki do Ustawy o oświacie, zgodnie z którymi dyrektorzy placówek oświatowych po ukończeniu pięcioletniej kadencji będą mogli bez konkursu pozostać na stanowisku przez kolejne pięć lat.

BNS
Dyrektorzy szkół będą mogli pozostać na stanowisku na kolejną kadencję

Fot. Joanna Bożerodska

Będzie obowiązywał warunek – ich praca powinna zostać oceniona jako bardzo dobra.

Od 2017 roku dyrektorzy placówek oświatowych są mianowani na okres pięciu lat, a liczba kadencji nie jest ograniczana. Po ukończeniu kadencji każdy dyrektor był zwalniany i chcąc kontynuować pracę musiał stanąć do konkursu. Teraz będzie musiał to zrobić dopiero po ukończeniu drugiej kadencji.

Zdaniem inicjatorów poprawek – ustawowo narzucona pięcioletnia kadencyjność nie zachęcała do zajmowania tak odpowiedzialnego stanowiska.

Wg konserwatysty Jurgisa Razmy, obecnie zdarza się, że kiedy są ogłaszane konkursy, nie startuje w nich ani jeden kandydat na kierownicze stanowisko. Czasami zaś żaden kandydat nie może sprostać narzuconym przez ministra oświaty wymaganiom.

W większości wypadków dyrektorzy szkół będą mogli skorzystać z wprowadzonej dziś poprawki. Z przeprowadzonej wiosną br. oceny pracy kierowników placówek oświatowych wynika, że na 1 874 ocenianych tylko 3 osoby otrzymały niedostateczną ocenę swojej pracy.

PODCASTY I GALERIE