• Litwa
  • 22 kwietnia, 2020 12:43

Dwustu litewskich intelektualistów apeluje o wsparcie dla Tajwanu

Kilkuset litewskich intelektualistów, polityków i działaczy społecznych wystosowało dziś apel do prezydenta Gitanasa Nausėdy o wsparcie dla Tajwanu. Apel podpisały 204 osoby, w tym 3 Polaków: politolodzy Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego), Mariusz Antonowicz (Uniwersytet Wileński) oraz publicysta Aleksander Radczenko.

zw.lt
Dwustu litewskich intelektualistów apeluje o wsparcie dla Tajwanu

Gitanas Nausėda/Fot. Roman Niedźwiecki

„Jest to bardzo silny sygnał publiczny dla decydentów polityki zagranicznej, aby rozwijali litewską politykę zagraniczną w oparciu o zasadnicze zaangażowanie na rzecz wartości wolności i demokracji oraz udzielili konkretnego politycznego i dyplomatycznego wsparcia dla Tajwanu, który zawsze szczerze wspierał Litwę“ – uważaposeł Mantas Adomėnas, inicjator apelu.

Sygnatariusze listu otwartego wskazują na coraz bardziej totalitarną i agresywną politykę Chińskiej Republiki Ludowej wobec sąsiadów, w tym przede wszystkim Tajwanu, która uderza w interesy całego świata. Na przykład obecnej pandemii koronawirusa można było by zapobiec, gdyby władze komunistycznych Chin od początku nie ukrywały prawdy i nie wprowadzały w błąd opinii międzynarodowej. „Chociaż władze Tajwanu jeszcze u schyłku grudnia 2019 roku przestrzegały przed możliwością szerokiego rozpowszechnienia się wirusa wśród ludzi, kierownictwo Światowej Organizacji Zdrowia te informacje zataiło” –  można przeczytać w apelu.

Zdaniem autorów listu otwartego Litwa, która w tym roku obchodzi 30-lecie odzyskania niepodległości, dojrzała do tego, żeby udzielić wsparcia Tajwanowi. Szczególnie że Tajwan zawsze takiego wsparcia udzielał podczas walki Litwinów z sowiecka okupacją, a teraz w obliczu epidemii koronawirusa – udziela Litwie nieodpłatnej pomocy humanitarnej.

Dlatego sygnatariusze listu wzywają prezydenta Litwy do:

– wspierania, na najwyższym szczeblu politycznym, umożliwienia Tajwanowi udziału w spotkaniach, działaniach i mechanizmach Światowej Organizacji Zdrowia (w tym Globalnej Sieci Alarmowania i Reagowania na Epidemię (GOARN)) oraz wspieranie jego pełnego uczestnictwa w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia;

– złożenia wniosku do Organizacji Narodów Zjednoczonych o udział Tajwanu w ONZ i jej organizacjach międzynarodowych, w szczególności Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO);

– zainicjowania otwarcia litewskiego przedstawicielstwa gospodarczego na Tajwanie;

– podniesienia kwestii uznania Tajwanu w Radzie Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE