• Litwa
  • 10 listopada, 2020 13:38

Dwunasta kadencja Sejmu zakończy pracę we wtorek, nie będzie posiedzeń nadzwyczajnych

Dwunasty Sejm zakończy swoją kadencję we wtorek, nie będzie nadzwyczajnych posiedzeń inicjowanych przez „chłopów”.

BNS
Dwunasta kadencja Sejmu zakończy pracę we wtorek, nie będzie posiedzeń nadzwyczajnych

Fot. Roman Niedźwiecki

„Na pewno nie będzie posiedzeń nadzwyczajnych. Posłowie do Sejmu wycofają swoje podpisy” – powiedziała we wtorek posłanka Agnė Širinskienė.

„Chłopi” zebrali podpisy 49 parlamentarzystów w sprawie zwołania w środę dwóch nadzwyczajnych posiedzeń w celu przyjęcia skargi AWPL-ZchR dotyczącej ewentualnych naruszeń w wyborach do Sejmu.

Zgodnie ze Statutem Sejmu posiedzenie nadzwyczajne musi zostać zwołane po zebraniu podpisów co najmniej 47 parlamentarzystów.

PODCASTY I GALERIE