• Litwa
  • 8 października, 2013 15:01

Dwujęzyczne karty do głosowania. Niezgodne z Konstytucją?

AWPL zaproponowała, aby podczas wyborów prezydenckich, sejmowych i samorządowych karty wyborcze były drukowane również w językach mniejszości narodowych, podał portal delfi.lt.

delfi.lt
Dwujęzyczne karty do głosowania. Niezgodne z Konstytucją?

Fot. Ewelina Mokrzecka

Odpowiednie poprawki zarejestrowała starosta frakcji AWPL Rita Tamašunienė. Posłanka zaproponowała, aby w okręgach wyborczych, w których mniejszości narodowe stanowiły 10 proc., karty do głosowania były dwujęzyczne.

„Obecnie działające na Litwie ustawy wyborcze przewidują, że może być ona rozpowszechniana tylko w języku państwowym. To ma wpływ na aktywność wyborczą” – napisała w uzasadnieniu posłanka. R. Tamašunienė, jako przykład przytoczyła, że w czasie referendum akcesyjnego informacja wyborcza była rozpowszechniana również w językach mniejszości narodowych.

Sejmowy Departament Prawa i Departament Prawa Europejskiego podkreślili, że dana inicjatywa może być niezgodna z Konstytucją.

PODCASTY I GALERIE