• Litwa
  • 2 marca, 2014 10:31

Dwie trzecie Litwinów zadowolonych z życia

Prawie dwie trzecie Litwinów jest zadowolonych z życia na Litwie. Jak wynika z najnowszych badań barometru, średni wskaźnik zadowolenia z życia jest tu nieco niższy niż w Europie, ale wyższy niż w krajach Europy Południowej, które wciąż borykają się z kryzysem.

BNS
Dwie trzecie Litwinów zadowolonych z życia

Fot. BFL

Podczas sondażu respondentów pytano, czyy są zadowoleni ze swojego obecnego życia.

Najbardziej zadowoleni z życia są Duńczycy i Szwedzi (po 97 proc.), najmniej – Bułgarzy (35 proc.), Grecy (38 proc.), Portugalczycy (39 proc.). Mniej od Litwinów zadowoleni z życia sa także Węgrzy, Rumuni i Włosi.

Z aktualnej sytuacji życiowej jest zadowolonych 77 proc. Polaków, 74 proc. Estończyków i 68 proc. Łotyszy.

Badanie Eurobarometru przeprowadzono w roku 2013 w 28 krajach Unii Europejskiej. Na Litwie ankietowano 1030 respondentów powyżej 15 roku życia.

PODCASTY I GALERIE