• Litwa
  • 14 marca, 2017 9:15

Dwie trzecie Litwinów przeciwko stosowaniu kar cielesnych

Dwie trzecie mieszkańców kraju opowiada się za zakazem stosowania fizycznych kar wobec dzieci - wynika z sondażu przeprowadzonego przez spółkę RAIT na zamówienie agencji BNS.

BNS
Dwie trzecie Litwinów przeciwko stosowaniu kar cielesnych

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Ponad 30 proc. respondentów stwierdziło, że całkowicie popiera ustawowy zakaz stosowania kar cielesnych, 37 proc. – że popiera. Z wprowadzeniem takiego zakazu nie zgadza się 12 proc. pytanych. Kategorycznie przeciwko zakazowi bicia dzieci opowiada się 1 proc. respondentów. 18 proc. nie ma zdania na ten temat.

Statystycznie częściej za całkowitym zakazem kar cielesnych opowiadają się respondenci w wieku 15-24 lat, a także urzędnicy, uczniowie i studenci, mieszkańcy okręgów wileńskiego i olickiego. Częściej przeciwko są osoby z wyższym wykształceniem, o średnim poziomie dochodów (241-330 euro na jednego członka rodziny), robotnicy i rolnicy.

PODCASTY I GALERIE