• Litwa
  • 24 lipca, 2019 16:50

Duże zainteresowanie studiami wyższymi na Litwie

Zainteresowanie studiami na Litwie w tym roku nie zmalało, mimo zmniejszającej się liczby abiturientów. Choć liczba osób, które otrzymały świadectwa dojrzałości, w porównaniu z rokiem ubiegłym zmałała o 2,6 tys. (ogółem było 26,1 tys. świadectw), w systemie informacyjnym ogólnokrajowej rekrutacji zarejestrowało się zaledwie o 150 osób mniej, niż w roku ubiegłym.

BNS
Duże zainteresowanie studiami wyższymi na Litwie

Fot. Archiwum

W tym roku o studia ubiega się 34 tys. 940 osób, w roku ubiegłym było 35 tys. 116 pretendentów. 

Wobec tegorocznych abiturientów są stosowane wyższe wymagania, niż w latach ubiegłych. W tym roku średnia z egzaminów państwowych nie mogła być niższa, niż 40 ze stu punktów dla osoby ubiegającej się o studia na uniwersytecie i nie niższa, niż 25 pkt. dla osoby, która zamierza studiować w kolegium.

Po raz pierwszy uwzględniano średnią ocenę roczną. Jak poinformował wiceminister oświaty, prof. Valdemaras Razumas, znacznie wzrosła liczba tzw. „setkowiczów”, ubiegających się o studia. W tym roku jest ponad 2 tys. osób, które mają przynajmniej jedną „setkę” z egzaminów – o 1 proc. więcej, niż w roku ubiegłym. 

Wyniki rekrutacji na uczelnie wyższe poznamy 26 lipca, zaś od 29 do 31 lipca przyszli studenci podpiszą umowy z uczelniami.

Po upływie pierwszego etapu rekrutacji odbędzie się drugi. W tym roku udział w nim bedą mogły wziąć również osoby, które nie uczestniczyły w pierwszym etapie. Dodatkowa rekrutacja potrwa od 1 do 3 sierpnia.

PODCASTY I GALERIE