• Litwa
  • 5 listopada, 2013 8:20

Drugie połączenie energetyczne LitPol Link: Opracują studium wykonalności

Operatorzy sieci przesyłowych Litwy i Polski opracują studium wykonalności budowy drugiego połączenia energetycznego LitPol Link. Most energetyczny jest niezbędny w celu synchronizacji sieci państw bałtyckich z Europą Zachodnią.

zw.lt
Drugie połączenie energetyczne LitPol Link: Opracują studium wykonalności

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Minister energetyki Jarosław Niewierowicz powiedział wczoraj, że podczas wizyty w Warszawie omówił z wicepremierem Januszem Piechocińskim współpracę operatorów przesyłowych Litgrid i PSE w kwestii opracowania studium wykonalności drugiego połączenia energetycznego.

Synchronizacja sieci przesyłowych krajów bałtyckich z sieciami Unii Europejskiej jest na liście priorytetowych projektów Komisji Europejskiej. Budowa łączy energetycznych może być finansowana ze środków unijnych w wysokości od 50 do 75 proc.

PODCASTY I GALERIE