• Litwa
  • 5 marca, 2015 15:12

Dowódca Wojska Polskiego na Litwie: Jesteśmy gotowi na „zielonych ludzików”

Oba kraje przygotowane są do przeciwstawienia się tak zwanej wojnie hybrydowej – powiedział przebywający na Litwie z oficjalna wizytą generał Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

BNS
Dowódca Wojska Polskiego na Litwie: Jesteśmy gotowi na „zielonych ludzików”

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Żołnierze powinni być przygotowani na złą pogodę, a zła pogoda to przede wszystkim zielone ludziki. Po dzisiejszym spotkaniu i informacji ze sztabu, nie mam żadnych wątpliwości, że siły wojskowe zarówno Litwy, jak i Polski są na to gotowe” – powiedział generał.

Zdaniem Gocuła, zagrożenia hybrydowe są aktualne nie tylko dla sił wojskowych, lecz także dla całego systemu państwowego, dlatego ważne jest zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy wojskiem a służbami systemu wewnętrznego.

Dowódca Wojska Litewskiego generał major Jonas Vytautas Žukas powiedział, że nie ma wskazań, iż w najbliższym czasie na Litwie miałyby się zacząć jakiekolwiek niepokoje, podkreślił jednak, że kraj przygotowuje się do takich zagrożeń.

Podczas oficjalnej wizyty w na Litwie generał Mieczysław Gocuł spotkał się dziś z dowódcą Wojska Litewskiego generałem majorem Jonasem Vytautasem Žukasem, ministrem spraw zagranicznych Linasem Linkevičiusem, przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Kraju i sztabu wojska. Odwiedził również działające w Wilnie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO.

Dowódcy wojsk omówili perspektywy rozwoju Wojska Litewskiego, zagrożenia informacyjne, planowany wkład krajów w siły szybkiego reagowania NATO oraz rozwój brygady trójstronnej LitPolUkrBrig.

PODCASTY I GALERIE