• Litwa
  • 23 lipca, 2013 10:49

Dopłaty dla rolników na razie nie wzrosną

W ramach litewskiej prezydencji w radzie UE w Wilnie spotykały się sejmowe komisje rolnictwa i obszarów wiejskich państw UE. Tematem spotkania była unijna polityka rolna po 2013 roku, dopłaty dla rolników, wspieranie młodych gospodarzy oraz zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska gospodarstw rolnych.

zw.lt
Dopłaty dla rolników na razie nie wzrosną

Fot. BFL/Audrius Bagdonas

Budżet Litwy na rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020 będzie opiewał na 6,5 mld litów i będzie nieco mniejszy od poprzedniego.

Dopłaty dla naszych rolników nadal pozostaną najniższe, zaś średnią unijną, która stanowi 700 litów na hektar, osiągną dopiero w 2020 roku.

W przyszłości o dopłaty będą mogli ubiegać się tylko aktywni rolnicy. Na uprzywilejowanej pozycji, jeśli chodzi o dopłaty obszarowe, będą młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia w momencie przejmowania gospodarstwa i którzy prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż 5 lat. Będą oni otrzymywać o 25 % wyższe dopłaty od pozostałych, ale tylko do powierzchni 25 ha.

PODCASTY I GALERIE