• Litwa
  • 22 stycznia, 2021 11:09

Dodatkowy milion euro dla organizacji pozarządowych

Dodatkowy 1 mln euro zostanie przekazany organizacjom pozarządowym świadczącym usługi socjalne w czasie trwania pandemii COVID-19 poinformowało w piątek Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy.

BNS
Dodatkowy milion euro dla organizacji pozarządowych

BNS/Scanpix

„Wkład i pomoc organizacji pozarządowych instytucjom państwowym zarówno wiosną, jak i obecnie znacznie pomogło w opiece nad najsłabszymi członkami społeczeństwa: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, uboższymi rodzinami, dziećmi” – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym minister Monika Navickienė.

„Mamy nadzieję, że przekazanie dodatkowych środków organizacjom pozarządowym pozwoli im kontynuować ważną pracę, którą rozpoczęli w całym kraju” – powiedziała.

Według ministerstwa organizacje pozarządowe poniosły dodatkowe koszty w czasie pandemii w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi socjalne – zakupiły sprzęt ochronny, pracownicy pracowali w godzinach nadliczbowych, a sieć wolontariuszy została rozszerzona.

Jedna organizacja, według ministerstwa, może ubiegać się o wsparcie od 500 do 10 tys. w zależności od wysokości przychodów organizacji w 2019 lub 2020 roku.

Najniższą dotację – od 500 do 3 tys. euro – dostaną organizacje pozarządowe, których dochody we wspomnianym okresie wyniosły od 1 do 30 tys. euro.

Na wsparcie od 1 do 6 tys euro mogą liczyć organizacje uzyskujące 30-60 tys. dochódu rocznie. Organizacje o przychodach przekraczających 60 tys. euro, mogą spodziewać się do 10 tys. wsparcie w euro.

Ministerstwo twierdzi, że wsparcie będzie udzielane do pełnego wykorzystania środków przeznaczonych na to działanie lub do ustąpienia sytuacji nadzwyczajnej, ale nie dłużej niż do końca tego roku.

Wnioski można składać od 23 stycznia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które świadczą usługi socjalne na podstawie umowy z ministerstwem, gminą lub podległymi im instytucjami a także posiadające licencję na świadczenie usług opieki społecznej albo świadczą usługi socjalne na własny koszt i posiadają rekomendację Krajowej Koalicji Organizacji Pozarządowych.

Dotacje mogą otrzymać także organizacje realizujące programy ze środków Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jak np. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Europejskiego Funduszu dla Najbardziej Potrzebujących.

PODCASTY I GALERIE