• Litwa
  • 11 lipca, 2018 8:47

Dodatkowe środki finansowe na usuwanie azbestu z dachów

Ministerstwo rolnictwa przyznało mieszkańcom wsi dodatkowe środki finansowe na usuwanie azbestu z dachów.

zw.lt
Dodatkowe środki finansowe na usuwanie azbestu z dachów

Fot. Ministerstwo rolnictwa

O zwiększeniu dotacji, jak twierdzi resort, zdecydowało zapotrzebowanie. Od początku roku ponad 2 tys. osób złożyło wnioski na dotację na łączną kwotę 3,7 miliona euro. Suma przewyższyła budżet, gdyż w pierwszym etapie przewidziano 2 mln 120 tys. euro, w związku z czym zaspokojono 1 tys. 149 wnioskodawców. Biorąc powyższe pod uwagę, ministerstwo przyznało dodatkowy 1 mln euro osobom, które nie załapały się w pierwszym rozdaniu.

Środki finansowe są przyznawane na usuwanie azbestu z dachów, zakup nowych materiałów na jego pokrycie oraz transport usuniętego azbestu do regionalnych punktów odpadów i utylizację.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska oraz stopniowe i bezpieczne usunięcie ze środowiska odpadów zawierających azbest.

Specjaliści uznają go za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku. Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a ich gromadzenie się w płucach może spowodować pojawianie się nowotworów złośliwych.

PODCASTY I GALERIE