• Litwa
  • 16 października, 2013 13:02

Dodatkowe 50 mln litów na resort kultury?

Minister kultury Šarūnas Birutis  ma nadzieję, że w przyszłym roku wzrosną wynagrodzenia dla pracowników kultury. Ze statystyk wynika, że średnie wynagrodzenie pracownika kultury jest o 700 litów niższe niż średnie krajowe.

BNS
Dodatkowe 50 mln litów na resort kultury?

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Na obecnym etapie nie ma jednak pomysłu, jak zdobyć dodatkowe fundusze.

Specjalnie powołana grupa robocza opracowała program podniesienia wynagrodzenia dla pracowników kultury i sztuki na lata 2014-2016. Zgodnie z projektem miesięczne wynagrodzenie pracownika kultury nie może być niższe niż 1732.

Realizacja tego projektu kosztowałaby budżet państwa dodatkowo 49 mln litów rocznie.

PODCASTY I GALERIE