• Litwa
  • 19 września, 2018 11:34

Dodatkowe 12 mln euro na wzmocnienie jakości nauczania

Od września 12 mln euro zostanie przeznaczonych na wzmocnienie jakości nauczania w szkołach, które nie mogą pochwalić się dobrymi osiągnięciami.

BNS
Dodatkowe 12 mln euro na wzmocnienie jakości nauczania

Fot. Joanna Bożerodska

Docelowe środki, zwane koszyczkiem jakości, trafią do 180 szkół, w tym do 150 w których osiągnięcia są niskie oraz do 30, które podzielą się dobrymi praktykami i wesprą te, znajdujące się na końcu listy.

W taki sposób w 150 szkołach koszyk ucznia wyniesie 354 euro, we wspomagających 30 placówkach – 127 euro.

Zmiany, które wpłyną na jakość nauczania w szkołach zaprezentował dzisiaj wiceminister oświaty i nauki Gražvydas Kazakevičius, który podkreślił, że większa uwaga zostanie skierowana do uczniów klas 5-8.

Zaznaczył, że należy wspomagać nie tylko słabsze szkoły, ale stworzyć warunki rozwoju dla dobrych placówek edukacyjnych.

Wiceminister poinformował, że wiejskim szkołom potrzeba około dwóch lat, żeby osiągnąć średni poziom placówek w Wilnie.

Na koszyczek jakości w ciągu dwóch lat resort przeznaczy 24 mln euro z Funduszy Strukturalnych EU, m.in. na dodatkowe konsultacje dla uczniów, pomoce naukowe oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli.

Obecnie czwarta część uczniów w kraju nie osiąga bazowego poziomu z matematyki, nauk przyrodniczych. Litwa według badań EBPO PISA znajduje się na 55 miejscu wśród 72 państw.

PODCASTY I GALERIE