• Litwa
  • 2 czerwca, 2021 17:26

Dobrowolska o oryginalnej pisowni nazwisk na stronie głównej dowodu tożsamości

W środę rząd zatwierdził konkluzję Ministerstwa Sprawiedliwości, która proponuje dopuszczenie liter „q”, „x” i „w” na stronie głównej w dokumentach tożsamości osobom, będącym w związku małżeńskim z cudzoziemcami oraz przedstawicielom mniejszości narodowych.

BNS
Dobrowolska o oryginalnej pisowni nazwisk na stronie głównej dowodu tożsamości

Ewelina Dobrowolska/Fot. Joanna Bożerodska

Kwestia oryginalnej pisowni nazwisk jest najbardziej bolesna dla Litwinek, które są w związku małżeńskim z obcokrajowcami, ponieważ aby mieć to samo nazwisko dla wszystkich członków rodziny, są zmuszone do rozpoczęcia postępowania sądowego – mówi minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska.

Gabinet Ministrów proponuje odrzucić alternatywny projekt, który proponuje oryginalną pisownię nazwisk na dodatkowej stronie paszportu.

BNS: – Debata nad oryginalną pisownią nazwisk trwa od dziesięcioleci, ale do tej pory nie podjęto żadnej decyzji. Jak istotne jest pisanie łacińskich znaków w dokumentach osobistych dla obywateli Litwy?

Ewelina Dobrowolska: – Dziś w zasadzie karzemy tym procesem naszych obywateli, bo Litwa nie ma woli politycznej, by uregulować regulację prawną. Jest to zwykle najistotniejszy problem dla Litwinek, które wychodzą za mąż za obcokrajowców oraz ich dzieci, ponieważ często mają oni podwójne obywatelstwo. W takim przypadku, za pomocą sądu, nazwiska mogą być pisane w oryginalnej formie, z literami „w”, „q” lub „x”. Dziś wszystkie takie pary idą do Metrykacji Cywilnej, otrzymują odpowiedź przeczącą, zwracają się do sądu, a sądy ustanowiły już jednoznaczną praktykę, że praktycznie wszystkim małżonkom i dzieciom wolno wpisywać oryginalne nazwiska w paszportach na stronie głównej.

W zasadzie problem jest jasny, rozwiązanie jest jasne. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że w te sprawy zawsze zaangażowana jest Komisja Języka Państwowego, która zawsze wyciąga wniosek, że rodziny mieszane mają wyjątek w oryginalnej pisowni nazwisk . Dlatego Litwa po prostu karze ludzi procesami sądowymi, marnując swój budżet, obarczając sądy sprawami, w których zasadniczo nie ma sporu.

BNS: – Pani się zgadza z oryginalną pisownią nazwisk na głównej stronie paszportu. Dlaczego proponujecie tę konkretną opcję, a nie proponowany kompromis: wpis na dodatkowej stronie paszportu?

Ewelina Dobrowolska: – Konkluzją Rządu jest odrzucenie projektu, który przewiduje oryginalną pisownię nazwisk na dodatkowej stronie, gdyż taka decyzja wyraźnie nie spełnia oczekiwań naszych obywateli ani systemu prawnego. Nazwisko na następnej stronie byłoby nieoficjalne i inne niż w przypadku nazwiska użytego we wszystkich dokumentach – tworzyłoby podwójną tożsamość. (…) Na podstawie danych z Rejestru Mieszkańców widzimy, że kilkaset osób ma już ważne paszporty z „w”, „q” lub „x”.

BNS: – Zgodnie z proponowaną przez Państwa opcją, kto mógłby żądać oryginalnej pisowni nazwiska w dokumentach i na jakiej podstawie?

Ewelina Dobrowolska: – Rząd zgodził się, aby rodziny mieszane, czyli Litwinki poślubione z obcokrajowcami oraz ich dzieci, mogły korzystać z tego prawa. Jedną z propozycji było też uwzględnienie potrzeby pisania nazwisk w oryginalnym języku przez mniejszości narodowe. Jednym z zabezpieczeń jest narodowość w Rejestrze Mieszkańców. W zasadzie tylko osoba nieposiadająca obywatelstwa litewskiego miałaby taką możliwość w Rejestrze Mieszkańców. Słyszymy takie obawy, że „postanowię i będę Hiszpanem” – to niemożliwe, bo obecnie obywatel Litwy może wybrać narodowość tylko od swoich rodziców, innymi słowy, jeśli moja matka i ojciec są Litwinami, nie mogę w Rejestrze Mieszkańców wybrać obywatelstwo inne niż moi rodzice. Są też bezpodstawne obawy, że będziemy musieli pisać cyrylicą lub będziemy mieli styczność ze znakami diakrytycznymi. Co mówi konkluzja rządu? Że chodzi tu wyłącznie o alfabet łaciński bez znaków diakrytycznych.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości w Rejestrze Mieszkańców zarejestrowanych jest obecnie 384 obywateli Litwy, posiadających ważne dokumenty tożsamości – dowody osobiste lub paszporty – z nazwiskami, zawierającymi litery „q”, „x” lub „w”.

PODCASTY I GALERIE