• Litwa
  • 21 stycznia, 2021 13:54

Dobrowolska: Należy przejrzeć odpowiedzialność karną za przestępstwa z nienawiści

Podczas zdalnego spotkania z nową prokurator generalną Nidą Grunskienė, minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska zgodziła się wspólnie szukać rozwiązań w zakresie ochrony praw człowieka, jurysdykcji uniwersalnej, regulacji wywiadu kryminalnego i innych istotnych kwestii.

zw.lt
Dobrowolska: Należy przejrzeć odpowiedzialność karną za przestępstwa z nienawiści

Ewelina Dobrowolska/Fot. Lukas Balandis/BNS

„Ochrona praw człowieka to bardzo szeroki temat, którego znaczenie ujawnia się w kontekście śledztwa przedprocesowego. Musi powstać nowe podejście do mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści” – powiedziała Dobrowolska.

Zdaniem minister, prawa ofiar muszą być należycie chronione i reprezentowane przez prokuratorów. „Cieszę się, że prokuratura dokonała przeglądu szeregu postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących mowy nienawiści” – powiedziała minister. „Rozumiejąc wyzwania, zamierzam w najbliższej przyszłości zainicjować zmiany w Kodeksie karnym, które sprawią, że regulacja prawna mowy nienawiści będzie nie tylko karna, ale także administracyjna” – dodała.

Podczas spotkania z szefową Prokuratury Generalnej omówiono priorytetowe tematy. Jednym z nich była ochrona danych osobowych. Minister zaznaczył, że dotychczas związek między ochroną danych a prezumpcją niewinności ma niewyraźną granicę, którą należy zdefiniować, aby zapewnić zarówno prawo do informacji, jak i ochronę prywatności osób.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podkreśla się, że na przestępstwa z nienawiści wpływa nie tylko tożsamość ofiar, ale także charakter nienawiści sprawców, dzięki czemu osoby, które nie należą do określonej grupy społecznej, mogą być z nią kojarzone.

Przestępstwa z nienawiści są oparte na niechęci do jednej lub grupy osób ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status społeczny, religię lub przekonania.

PODCASTY I GALERIE