• Litwa
  • 18 października, 2022 17:10

Do Polaków na Litwie trafi transport pomocy z KGP i biura poselskiego Marcina Ociepy

W najbliższych dniach z Opola na Litwę wyruszy transport darów dla Polonii litewskiej. Organizatorem zbiórki jest Klub Gazety Polskiej i opolskie biuro poselskie wiceministra obrony Marcina Ociepy.

PAP
Do Polaków na Litwie trafi transport pomocy z KGP i biura poselskiego Marcina Ociepy

fot. domena publiczna

We wtorek z wiceministrem obrony narodowej Marcinem Ociepą w jego biurze poselskim w Opolu spotkali się przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej, aby podsumować zbiórkę darów dla Polaków mieszkających na Litwie. Jak powiedział Ryszard Szram, prezes opolskich struktur KGP, zbiórka jest odpowiedzią na apel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w litewskich Solecznikach.

„Otrzymaliśmy list z prośbą o pomoc od organizacji, która w okręgu solecznickim, zamieszkałym w 80 procentach przez osoby narodowości polskiej, prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatywną. Nie tylko wyszukują oni osoby najbardziej potrzebujące, udzielając im wszechstronnego wsparcia, ale też organizują kolonie, wycieczki, a nawet akcję budowania nowych studni na tamtejszych wsiach. Wspólnie z pracownikami biura poselskiego pana wiceministra Ociepy udało się zebrać całkiem pokaźny ładunek ubrań, książek, przyborów szkolnych, który w najbliższych dniach zawieziemy na Litwę. Jest to pierwszy nasz wyjazd do tego kraju, ale nie wykluczamy, że po rozpoznaniu tamtejszych potrzeb, ruszymy z kolejną pomocą” – powiedział Szram.

Wiceminister Ociepa przypomniał, że akcja, w której wzięli udział pracownicy jego biura, nie jest jego pierwszym działaniem na rzecz żyjących na Litwie Polaków.

„Jeszcze jako harcerz współpracowałem z kolegami mieszkającymi na Litwie. Akcja zbierania darów w moim biurze to kontynuacja tamtych działań. Nie możemy zapomnieć o naszych rodakach, żyjących poza granicami Polski. Organizacja dla nich różnego rodzaju wsparcia, jest naszym obowiązkiem, od którego nie zamierzam się uchylać” – powiedział wiceminister Ociepa.

PODCASTY I GALERIE