• Litwa
  • 11 lutego, 2022 9:14

Do badań lituanistyki przeznaczono dodatkowe 257 tys. euro

Do badań lituanistyki przeznaczono dodatkowe 257 tys. euro, w piątek poinformowało Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu.

BNS
Do badań lituanistyki przeznaczono dodatkowe 257 tys. euro

Fot. bns foto/Lukas Balandis

Na początku tego roku na program przeznaczono 1,87 mln euro, jednak z powodu braku pieniędzy dla pokrycia kosztów wydawniczych wydawania i rozpowszechniania pism litewskich, aby zapewnić finansowanie wszystkim renomowanym czasopismom naukowym, kwota ta została zwiększona do 2,13 mln euro.

„Uznając znaczenie lituanistyki za dziedzictwo dla państwa, priorytetowo traktujemy poprawę jakości badań lituanistyki, jej rozwoju i rozpowszechnianie nie tylko na Litwie, ale także w międzynarodowej społeczności akademickiej” – mówi Jurgita Šiugždinienė, Minister Edukacji, Nauki i Sport.

„Cieszymy się, że możemy przyczynić się do wzmocnienia humanistyki w kraju i mamy nadzieję, że dodatkowe środki na program staną się zachętą do kontynuowania ważnej dla Litwy działalności naukowej z sukcesem” – stwierdza minister.

Dodatkowe środki zostaną wykorzystane na zapewnienie odpowiedniego poziomu badań lituanistyki, rozpowszechnianie ich wyników oraz ciągłość, jakość i cykliczność wydawania czasopism. Zapewnią dodatkowe fundusze na publikację dziewięciu litewskich czasopism naukowych, trzech monografii naukowych i dwóch innych prac promujących naukę.

Środki na realizację Litewskiego Państwowego Programu Badań i Upowszechniania zostały przyznane na prośbę Litewskiej Rady Nauki.

„Wsparcie przyczyni się do badań lituanistyki, którym państwo zobowiązało się nadać priorytet strategiczny, oraz lepszego rozpowszechniania ich wyników w społeczeństwie” – mówi przedstawicielka Litewskiej Rady Nauki, przewodnicząca Komitetu Nauk Humanistycznych i Społecznych dr. Justina Poškienė.

Państwowy program badań i rozpowszechniania na Litwie trwa od 2016 roku. Od jego powstania do 2024 r. zostanie przeznaczonych 17,3 mln euro.

Celem programu jest koordynacja i integracja najważniejszych badań lituanistyki oraz ich rozpowszechnianie na Litwie i za granicą poprzez konkurencyjne finansowanie.

PODCASTY I GALERIE