• Litwa
  • 10 grudnia, 2015 13:57

Dmitrejew o słowach Griny: Dzieci nie stanowią zagrożenia dla Litwy

Przewodniczący Litewskiego Związku Rosjan Sergej Dmitrejew oświadczył, że Gediminas Grina swą wypowiedzią podżega do nienawiści na tle narodowościowym i łamie konstytucję. Rosyjski polityk na Litwie podkreślił, że Konstytucja Litwy gwarantuje przedstawicielom mniejszości narodowych dostęp do nauczania w języku ojczystym.

BNS
Dmitrejew o słowach Griny: Dzieci nie stanowią zagrożenia dla Litwy

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Dzieci pochodzące z mniejszości narodowych nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa Litwy. Odpowiednie instytucje, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą zapewnić, aby dzieci nie stały się zakładnikami walki politycznej i propagandowej. Wszyscy pamiętamy rewizje w rosyjskich szkołach, ale jeszcze nikt nie został oskarżony. Powstaje pytanie, komu są potrzebne tak nieodpowiedzialne kroki, które skłócają mieszkańców Litwy” – napisał Dmitrejew.

„W tym wypadku szkoły muszą być informowane o możliwych zagrożeniach. Muszą być prowadzone rozmowy z rodzicami i dziećmi. Przede wszystkim uczniom ma być zaproponowana alternatywa, w jaki sposób mogą treściwie i ciekawie spędzić czas wolny na Litwie” – oświadczył rosyjski działacz.

Gedeminas Grina sądzi, że szkoły mniejszości narodowych stają się „gettami oświaty”, dlatego później nie trzeba się dziwić, że uczniowie z takich szkół wyjeżdżają na zmilitaryzowane kolonie do Rosji.

„Takie szkoły w ogóle nie kształcą postawy obywatelskiej, bo są odizolowane w sensie społeczności narodowej. Jeżeli szkoła jest powołana na podstawie przynależności do mniejszości narodowej, znaczy, opiera się ona na jakichś innych zasadach” – powiedział Grina.

Jego zdaniem w kraju nie powinno być ani prywatnych, ani publicznych szkół mniejszości narodowych, za wyjątkiem szkół międzynarodowych dla dzieci dyplomatów krajów NATO.

„Uważam, że z zasady takich szkół być nie powinno. Jeżeli jest twór organizacyjny, to zawsze znajdzie się ktoś, kto to sfinansuje, a w tym przypadku sponsorów naprawdę nie zabraknie, wiedząc, jakie pieniądze przychodzą ze wschodniej strony” – podkreślił Gediminas Grina.

Propozycję likwidacji szkół mniejszości narodowych Grina ogłosił na swoim koncie w portalu Facebook, po tym, jak w mediach ukazała się nowa informacja na temat wyjazdów uczniów na kolonie do Rosji. Portal 15min.lt poinformował w tym tygodniu, że latem grupa uczniów z Wisagini brała udział w koloniach młodych wywiadowców, gdzie uczyła się maszerowania, strzelania, rzucania granatów.

PODCASTY I GALERIE