• Litwa
  • 29 września, 2020 17:14

Dlaczego prezydent Nausėda z historii wykreśla Polaków? 

,,W Wielkim Księstwie Litewskim pokojowo żyło nawet kilka narodów - Gudowie (ob. Białorusini), Litwini, Ukraińcy i Rusini" - powiedział prezydent Gitanas Nausėda podczas konferencji prasowej z okazji wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Wilnie. Dlaczego prezydent Gitanas Nausėda nie wymienił innych narodów? - Polaków, Żydów etc., którzy od zawsze byli mieszkańcami Wielkiego Księstwa Litewskiego i nie są przecież przybyszami. 

zw.lt
Dlaczego prezydent Nausėda z historii wykreśla Polaków? 

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Prof. Alfredas Bumblauskas uważa, że kwestia pominięcia Polaków w przemówieniu prezydenta Gitanasa Nausėdy to ,,lapsus linguae” – zwykłe przejęzyczenie, zwłaszcza, że obecnie ciągle akcentujemy ,,wielonarodowość”, mówiąc o Litwie i wspominając o Wielkim Księstwie Litewskim, zazwyczaj wymieniamy nawet Karaimów, Tatarów, Niemców etc.

 ,,Potraktujmy to jako mały błąd z powodu stresu. Może kiedyś sam prezydent Nausėda to wyjaśni” – dodał prof. Bumblauskas. 

,,Byłoby znacznie lepiej, gdyby Polska w przemówieniu prezydenta Litwy w części o Wielkim Księstwie Litewskim została wymieniona, ponieważ Polska była jedną z najważniejszych części składowych” – zauważa prof. Bumblauskas. 

Również prof. Alvydas Nikžentaitis odniósł się do tej kwestii. ,,Chciałoby się wierzyć, że to zwykłe niedopatrzenie ze strony działu komunikacji prezydenta” – mówi prof. Alvydas Nikžentaitis. 

Historyk Tomasz Bożerocki zauważa, że takie przemówienie utrwala niestety istniejący stereotyp, że Polacy przybyli tylko w czasie okupacji Wilna, a do tego Polaków nie było.

,,Takie przemówienie prezydenta tak naprawdę nie sprzyja dialogowi tych wszystkich narodów, a tylko tylko daje poklask dla istniejących stereotypów, a przecież prezydent ma zwalczać stereotypy” – mówi historyk Bożerocki. 

Spójrzmy na to z punktu widzenia kształtowania się narodów. Jeżeli mówimy o Wielkim Księstwie Litewskim, to nawet wystarczy rozejrzeć się wokół. Nazwy ulic nawet przy Górze Zamkowej – ul. Rusinów, Tatarów, Karaimów, Polaków, bo w tamtych okolicach mieszkali, już mówią o wspólnej historii. Przecież byli też Żydzi, Niemcy, Litwini. Nie wspomnienie o Polakach jest o tyle dziwne, ponieważ Polacy na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego mieszkali na pewno od czasów Giedymina. Żydzi – jeszcze wcześniej. Od zawsze byli mieszkańcami Wielkiego Księstwa Litewskiego.

PODCASTY I GALERIE