• Litwa
  • 15 stycznia, 2021 11:46

Departament Statystyki rozpoczyna dziś badanie statystyczne dotyczące narodowości, języków i religii ludności

Departament Statystyki ogłosił, że w piątek rozpoczyna badanie statystyczne dotyczące narodowości, języka ojczystego i religii . W przeszłości dane te były zbierane w ramach spisów powszechnych ludności i lokali mieszkalnych mieszkańców Litwy.

zw.lt
Departament Statystyki rozpoczyna dziś badanie statystyczne dotyczące narodowości, języków i religii ludności

Tym razem po raz pierwszy ankieterzy nie zapukają do naszych drzwi – wszystkie dane zostaną automatycznie pobrane aż z 19 oficjalnych rejestrów i państwowych systemów danych. Wśród pobieranych danych znajdą się też informacje dotyczące narodowości mieszkańców Litwy, jednak nie wszyscy mieszkańcy mają w rejestrze państwowym taki wpis.

Brak wpisu o narodowości może występować u osób urodzonych po 1990 roku. Warto zatem sprawdzić, jakie nasze dane osobowe są w rejestrach państwowych. Jeżeli wpisu o narodowości brak, a chcielibyśmy, aby tam się znalazł, można to łatwo naprawić – w przypadku większości osób jest to łatwa procedura nie wymagająca nakładu czasu.

Można także określić swoją narodowość czy wyznanie wypełniając ankietę na stronach Departamentu Statystyki. Dane z ankiety będą wykorzystane tylko raz, do sporządzenia raportu ze spisu ludności i nie zostaną dodane do żadnych baz danych.

Ankietę internetową można wypełnić do 17 lutego pod adresem https://surasymas.stat.gov.lt/.

„Aby zalogować się do formularza ankiety, należy wprowadzić dokładne dane osobowe (PESEL, czyli osobisty kod identyfikacyjny i numer ważnego dokumentu) lub za pośrednictwem Elektronicznej Bramki Władzy. Trzeba odpowiedzieć tylko na cztery pytania, więc wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut ”- czytamy w komunikacie Departamentu.

Według danych z ostatniego spisu ludności i lokali mieszkalnych, przeprowadzonego w 2011 roku, na Litwie mieszkają przedstawiciele 154 narodowości, mieszkańcy zadeklarowali także przynależność do 59 różnych wspólnot wyznaniowych.

Aby dane statystyczne możliwie najdokładniej odzwierciedlały faktyczny skład narodowościowy i wyznaniowy kraju, Departament Statystyki w kwietniu przeprowadzi dodatkową ankietę, ale tym razem wybiórczą. Spośród mieszkańców, którzy nie wezmą udziału w pierwszej ankiecie, zostanie wybranych 40 tys. osób. Ankietowanie będzie się odbywało telefonicznie bądź osobiście w domu ankietowanego.

Dane dotyczące narodowości, języka ojczystego i wyznania ludności zostaną dostarczone wraz z wynikami spisu ludności i lokali mieszkalnych w 2021 r.

PODCASTY I GALERIE