• Litwa
  • 13 lipca, 2022 11:39

Decyzja o odwołaniu możliwości pisania „ł” w litewskich paszportach

Prokurator Generalny Nida Grunskienė wystąpiła do Sądu Rejonowego m. Wilna z wnioskiem o wznowienie sprawy cywilnej w związku z używaniem litery ze znakiem diakrytycznym „ł” w litewskich dokumentach tożsamości, poinformowała prokuratura.

BNS
Decyzja o odwołaniu możliwości pisania „ł” w litewskich paszportach

fot. BNS/ Andrius Ufartas

1 czerwca Sąd wydał postanowienie nakazujące Wydziałowi Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zmianę imienia i nazwiska skarżącego w sprawie cywilnej, zastępując literę „l” literą ze znakiem diakrytycznym „ł”.

Dr Jarosław Wołkonowski, doktor habilitowany nauk politycznych, wystąpił do sądu z prośbą możliwości pisania swojego nazwiska w oryginale. 1 czerwca Sąd Rejonowy miasta Wilna zezwolił na wpisanie imienia i nazwiska literą, która nie występuje w alfabecie litewskim.

N. Grunskienė swoją decyzję podjęła po zapoznaniu się z materiałami i zakończeniu śledztwa w sprawie ewentualnego naruszenia interesów publicznych wszczętych 30 czerwca przez prokuratora Wydziału Interesu Publicznego Prokuratury Generalnej. Podstawą tych badań była wspomniana wyżej decyzja Rejonu miasta Wilna w sprawie cywilnej oraz odpowiednie regulacje prawne w rozpatrywanej sprawie.

We wniosku do sądu wskazano, że obowiązujące na Litwie akty prawne przewidują możliwość zapisania przez obywatela Litwy nielitewskiego imienia i nazwiska w dokumentach potwierdzających jego tożsamość oraz aktach stanu cywilnego alfabetem łacińskim, jeśli nie mają znaków diakrytycznych. Wyjątek dotyczy tylko tych liter ze znakami diakrytycznymi, które są również w alfabecie litewskim.

W alfabecie litewskim litera „l” nie ma znaku diakrytycznego, zatem zdaniem prokuratury, sąd popełnił błąd w stosowaniu prawa, gdy orzekł, że literę „ł” można wpisać zamiast „l” przy wpisywaniu nazwiska wnioskodawcy.

Prokuratura przypomina, że ​​po zmianie regulacji prawnej, od 1 maja obywatele narodowości nielitewskiej mają możliwość wpisywania imion i nazwisk w alfabecie łacińskim bez znaków diakrytycznych w dokumentach tożsamości i aktach stanu cywilnego, np. zastępując literę „v” literą „w”.

Według prokuratury, celem wznowienia procesu jest uniknięcie skutków prawnych ewentualnego niezgodnego z prawem orzeczenia sądu, a tym samym wymierzenie sprawiedliwości, chroniąc nie tylko interes prywatny, ale i publiczny, przywracając stan sprzed wydania orzeczenia.

PODCASTY I GALERIE