• Litwa
  • 21 lipca, 2022 16:31

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego – kredyty będą droższe

Po tym, jak inflacja w strefie euro osiągnęła w czerwcu 8,6%, Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, zebrana w czwartek we Frankfurcie, podjęła decyzję o podniesieniu bazowej stopy procentowej o 0,5%.

delfi.lt
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego – kredyty będą droższe

fot. BNS/ Inga Juodytė

To większy wzrost niż zapowiadano na poprzednim spotkaniu, a także pierwszy taki wzrost od 11 lat.

Jeszcze tydzień temu oczekiwano, że EBC podniesie stopę o 0,25% w lipcu, ale później źródła Bloomberga i Reutersa podały możliwość 0,5%.

W efekcie w ostatnich dniach euro umocniło się w stosunku do dolara.

W komunikacie EBC stwierdza się, że Rada Prezesów podjęła decyzję o podwyższeniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 50 punktów bazowych i zatwierdziła nowy instrument ochrony transmisji (TPI).

„Rada Prezesów uważa za właściwe podjęcie większego pierwszego kroku w procesie normalizacji politycznych stóp procentowych niż zapowiadano na poprzednim posiedzeniu. Decyzja została podjęta zgodnie ze zaktualizowaną oceną Rady Prezesów dotyczącą zagrożeń inflacyjnych oraz biorąc pod uwagę fakt, że skuteczność transmisji polityki pieniężnej zostanie dodatkowo wzmocniona przez nowe zabezpieczenia transmisji polityki pieniężnej.

Pomoże to sprowadzić inflację z powrotem do średniookresowego poziomu docelowego Rady Prezesów, pomagając w dalszym zakotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych i zapewnieniu, że warunki popytu są odpowiednie do osiągnięcia pożądanego poziomu inflacji w średnim okresie” – wyjaśnia Bank Centralny.

Oprocentowanie podstawowych operacji refinansujących oraz oprocentowanie kredytu lombardowego oraz opcji depozytowych zostały podwyższone do odpowiednio 0,5%, 0,75% i 0% i będą stosowane od 27 lipca 2022 roku.

PODCASTY I GALERIE