• Litwa
  • 21 czerwca, 2022 17:06

Debaty na temat minimalnej płacy miesięcznej

Po tym, jak Bank Litwy stwierdził, że minimalna płaca miesięczna (MPM) może wzrosnąć o 18,9% w przyszłym roku, ale ze względu na wysoki poziom niepewności gospodarczej co do proponowania bardziej ostrożnych i późniejszych rozwiązań lub częściowego wzrostu MPM, Trójstronna Rada zdecydowała, że rozmowy na ten temat będą trwać dalej.

BNS
Debaty na temat minimalnej płacy miesięcznej

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Ministerstwo Finansów uważa, że ​​decyzja w sprawie MPM powinna zostać podjęta jesienią, kiedy zostaną zaktualizowane prognozy makroekonomiczne, a sytuacja ekonomiczno – finansowa kraju stanie się bardziej przejrzysta.

Według przedstawicieli biznesu, rozważając o wzroście MPM należy wziąć pod uwagę najgorszy scenariusz. Inni twierdzą, że nie ma teraz debaty na temat zwiększania MMA, ponieważ niektóre firmy zbankrutowałyby.

Przedstawiciele związków zapewniali wówczas, że MPM musi wzrosnąć, decyzji nie można odkładać, a płaca minimalna może być rewidowana dwa razy w roku.

Uzgodniono, że formuła obliczania MPM, czyli zrównanie kwoty dochodu wolnego od podatku z MPM, będzie dalej omawiana przez radę Komisji ds. Sporów Pracowniczych. Przedstawiciele rządu i pracodawców zgodzili się, a związki zawodowe zasugerowały niepodejmowanie tych kwestii.

Bank Litwy twierdzi, że minimalna płaca miesięczna (MMA) mogłaby w przyszłym roku wzrosnąć o 18,9%, czyli o 138 EUR, ale jednocześnie wskazuje, że wspierałoby to poszukiwanie bardziej ostrożnych rozwiązań ze względu na dużą niepewność gospodarczą.

Kotryna Tamoševičienė, Szefowa Pionu Makroekonomii i Prognoz Banku, powiedziała, że ​​wielkość MPM została obliczona zgodnie z formułą uzgodnioną przez Trójstronną Radę i zasugerowała, by nie od niej odchodzić, ale też ostrzegła, że ​​zwiększenie MPM może spowodować dodatkowe wyzwania.

PODCASTY I GALERIE