• Litwa
  • 31 sierpnia, 2021 14:35

Darmowe obiady dla uczniów klas drugich

Od bieżącego roku szkolnego bezpłatne obiady będą się należały wszystkim uczniom klas drugich, niezależnie od dochodów rodziny. Zakładająca zmiany nowelizacja ustawy weszła w życie jeszcze 1 lipca.

BNS
Darmowe obiady dla uczniów klas drugich

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Od początku ubiegłego roku szkolnego prawo do bezpłatnego obiadu mają wszyscy uczniowie szkół ogólnokształcących objętych programem kształcenia przedszkolnego oraz programem nauczania pierwszej klasy szkoły początkowej, niezależnie od dochodów rodziny. Bezpłatne posiłki otrzymywało blisko 100 tys. uczniów, czyli 29 proc. wszystkich uczniów.

W nadchodzącycm roku szkolnym nieodpłatne posiłki otrzyma blisko 26 tys. uczniów klas drugich, na co w roku szkolnym potrzeba będzie dodatkowo ponad 4,5 mln euro.

PODCASTY I GALERIE