• Litwa
  • 21 sierpnia, 2017 11:31

Danielius Kuprys zwolniony ze stanowiska szefa Narodowej Służby Rolnej

Danielius Kuprys od dziś już nie jest szefem Narodowej Służby Rolnej.

BNS
Danielius Kuprys zwolniony ze stanowiska szefa Narodowej Służby Rolnej

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Ze stanowiska dyrektora został zwolniony 3 sierpnia, przebywał na zwolnieniu lekarskim, dlatego oficjalnie nie można go było zwolnić.

Naczelna Komisja Etyki Służbowej zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa o podjęcie decyzji w sprawie urzędnika w związku z nieustającymi konfliktami interesów, wynikającymi w trakcie dzierżawy gruntów państwowych. W miniony piątek funkcjonariusze policji kryminalnej przeszukali gabinet Kuprysa.

Kuprys dzierząwi grunty na terenach 13 z 50 pododdziałów, znajdujących się pod kontrolą kierowanej przez niego instytucji.

Jest jednocześnie urzędnikiem i rolnikiem uprawiającym ponad 55 hektarów gruntów rolnych należących do państwa.

PODCASTY I GALERIE