• Litwa
  • 5 sierpnia, 2013 8:13

Dalia Grybauskaitė: Wybierając chrzest Litwa wybrała proeuropejski kierunek

W minioną niedzielę w Telszach odbyły się obchody 600-lecia chrztu Żmudzi. W obchodach uczestniczyli oficjele państwowi z prezydent na czele, premier oraz przewodniczący Sejmu Litwy.

BNS
Dalia Grybauskaitė: Wybierając chrzest Litwa wybrała proeuropejski kierunek

Prezydent Dalia Grybauskaitė oświadczyła, że chrzest Żmudzi był czymś ważnym nie tylko dla Litwy, ale również dla całej Europy, ponieważ akt ten zakończył ponad 1000–letni proces chrystianizacji Europy.

„Chrzest połączył Litwę z chrześcijańską Europą, czyli również z kulturą, nauką i wartościami religijnymi, które są nieodłącznym elementem silnego i postępowego społeczeństwa. Zachowując swoją tożsamość, staliśmy się jednocześnie częścią silnej i zjednoczonej wspólnoty” – podkreśliła prezydent.

„W pamięci historycznej narodu wiara chrześcijańska zachowała się, jako ta siła, która może zapewnić Litwie, ale też całej Europie wolność, postęp oraz pomyślną przyszłość” – powiedział premier RL Algirdas Butkevičius.

Przewodniczący Sejmu Vydas Gedvilas ze swej strony podziękował osobom, dzięki którym wieść o 600-leciu chrztu Żmudzi dotarła do Stolicy Apostolskiej. Ze Żmudzi do Watykanu ruszyło 600 pielgrzymów.

Żmudź przyjęła chrzest w roku 1413, była ostatnią enklawą pogańską w Europie. Pierwszym biskupem żmudzkim został Macie (Mathias), który w 1422 r. udzielił ślubu Jagielle i Zofii Holszańskiej.

PODCASTY I GALERIE