• Litwa
  • 24 września, 2013 13:41

Dalia Grybauskaitė odznaczyła orderami wszystkich koszykarzy, oprócz braci Ławrynowiczów

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė we wtorek wręczyła państwowe odznaczenia litewskim koszykarzom, którzy w trakcie Mistrzostw Europy w koszykówce zdobyli drugie miejsce.

BNS

Koszykarze otrzymali ordery „Za zasługi dla Litwy” różnej klasy. Koszykarz Jonas Valančiūnas nie otrzymał orderu, a tylko medal, ponieważ został odznaczony orderem przed dwoma laty.

Państwowych nagród nie otrzymali bracia Krzysztof i Dariusz Ławrynowiczowie. Zgodnie z litewskim ustawodawstwem, osoby, które były karane za przestępstwa umyślne, nie mogą być odznaczani. Bracia otrzymali osobiste medale prezydent. Wcześniej bracia Ławrynowicze byli osądzeni za gwałt.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej